COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Arlunio - hoffwn pe gallwn dynnu llun

A wnaethoch chi fwynhau tynnu lluniau yn yr ysgol? Pryd oedd y tro diwethaf i chi dynnu llun? A hoffech chi ailddarganfod eich hyder wrth dynnu lluniau? Bydd ein tiwtor yn tywys cyfranogwyr drwy gyfres o dasgau a gynlluniwyd i fagu hyder a sgiliau ymarferol, gan weithio gydag amrywiaeth o ddeunyddiau arlunio. Byddwch yn archwilio ac yn ymarfer technegau arlunio arsylwadol ac yn dysgu sut i gymhwyso'ch gwybodaeth am elfennau celf i greu lluniau sy'n mynegi eich gwir deimladau. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol. Darperir deunyddiau enghreifftiol i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth gan y tiwtor bob wythnos. Fodd bynnag, os ydych am barhau gyda'ch prosiectau gartref, gall prynu'r deunyddiau a nodir yn y rhestr isod fod o gymorth wrth i'r cwrs fynd yn ei flaen:
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 29/09/2021 - 08/12/2021
Dydd Mercher 18:00 - 20:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 210516
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£80.00 £72.00 £40.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021