Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Ioga ar gyfer pobl dros 50 mlwydd oed

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddwyn i ystyriaeth y gwahanol wynegon sy’n datblygu fel yr awn yn hŷn. Dysgwch rai ymarferion sy’n delio’n benodol â rhai mannau trafferthus fel poen yn y cefn isaf, technegau ymlacio, sut mae ymestyn yn ddiogel er mwyn parhau’n ystwyth. Dysgwch sut mae anadlu mewn ffordd a fydd yn eich helpu i ganolbwyntio’r meddwl a rhoi llonyddwch mewnol i chwi.
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 23/09/2019 - 29/06/2020
Dydd Llun 12:00 - 13:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 209339
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£171.00 £144.00 £90.00

30 wythnos, 26/09/2019 - 02/07/2020
Dydd Iau 12:00 - 13:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 209350
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£171.00 £144.00 £90.00

30 wythnos, 25/09/2019 - 01/07/2020
Dydd Mercher 10:00 - 11:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 15
Rhif Dosbarth: 209293
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£171.00 £144.00 £90.00
Angen i'r myfyrwyr ddod a mat, blanced a gwisgo dillad llac.

ID: 1527, revised 18/06/2018