Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Ioga ar gyfer pobl dros 50 mlwydd oed

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddwyn i ystyriaeth y gwahanol wynegon sy’n datblygu fel yr awn yn hŷn. Dysgwch rai ymarferion sy’n delio’n benodol â rhai mannau trafferthus fel poen yn y cefn isaf, technegau ymlacio, sut mae ymestyn yn ddiogel er mwyn parhau’n ystwyth. Dysgwch sut mae anadlu mewn ffordd a fydd yn eich helpu i ganolbwyntio’r meddwl a rhoi llonyddwch mewnol i chwi.
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 27/09/2023 - 03/07/2024
Dydd Mercher 12:45 - 14:15 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 211887
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn
£180.00 £90.00

10 wythnos, 18/04/2024 - 27/06/2024
Dydd Iau 13:00 - 14:00 (1 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211849
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn
£40.00 £20.00
Dewch â mat

10 wythnos, 15/04/2024 - 01/07/2024
Dydd Llun 10:30 - 11:45 (1.15 awr)
Lleoedd ar gael: 2
Rhif Dosbarth: 212053
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
£50.00 £25.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023