Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Ioga ar gyfer pobl dros 50 mlwydd oed

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddwyn i ystyriaeth y gwahanol wynegon sy’n datblygu fel yr awn yn hŷn. Dysgwch rai ymarferion sy’n delio’n benodol â rhai mannau trafferthus fel poen yn y cefn isaf, technegau ymlacio, sut mae ymestyn yn ddiogel er mwyn parhau’n ystwyth. Dysgwch sut mae anadlu mewn ffordd a fydd yn eich helpu i ganolbwyntio’r meddwl a rhoi llonyddwch mewnol i chwi.
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 28/09/2022 - 12/07/2023
Dydd Mercher 12:30 - 14:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 211144
Bloomfield Arberth
Llawn Gostyngiad
£180.00 £90.00

30 wythnos, 29/09/2022 - 06/07/2023
Dydd Iau 12:30 - 14:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211125
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Gostyngiad
£180.00 £90.00
Angen i'r myfyrwyr ddod a mat, blanced a gwisgo dillad llac

10 wythnos, 24/04/2023 - 03/07/2023
Dydd Llun 10:00 - 11:15 (1.25 awr)
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 211624
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
£50.00 £25.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023