Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Ioga ar gyfer pobl dros 50 mlwydd oed

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddwyn i ystyriaeth y gwahanol wynegon sy’n datblygu fel yr awn yn hŷn. Dysgwch rai ymarferion sy’n delio’n benodol â rhai mannau trafferthus fel poen yn y cefn isaf, technegau ymlacio, sut mae ymestyn yn ddiogel er mwyn parhau’n ystwyth. Dysgwch sut mae anadlu mewn ffordd a fydd yn eich helpu i ganolbwyntio’r meddwl a rhoi llonyddwch mewnol i chwi.
4 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 30/09/2019 - 06/07/2020
Dydd Llun 10:00 - 11:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 209339
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£171.00 £144.00 £90.00

30 wythnos, 03/10/2019 - 02/07/2020
Dydd Iau 12:30 - 14:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 5
Rhif Dosbarth: 209350
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£171.00 £144.00 £90.00

Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 15
Rhif Dosbarth: 209293
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

10 wythnos, 14/01/2020 - 24/03/2020
Dydd Mawrth 10:00 - 11:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 209754
CDdG Hwlffordd
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£57.00 £48.00 £30.00

ID: 1527, revised 18/06/2018