Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Ioga ar gyfer pobl dros 50 mlwydd oed

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddwyn i ystyriaeth y gwahanol wynegon sy’n datblygu fel yr awn yn hŷn. Dysgwch rai ymarferion sy’n delio’n benodol â rhai mannau trafferthus fel poen yn y cefn isaf, technegau ymlacio, sut mae ymestyn yn ddiogel er mwyn parhau’n ystwyth. Dysgwch sut mae anadlu mewn ffordd a fydd yn eich helpu i ganolbwyntio’r meddwl a rhoi llonyddwch mewnol i chwi.
2 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 24/09/2018 - 08/07/2019
Dydd Llun 12:00 - 13:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 208468
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£166.50 £126.00 £85.50

30 wythnos, 27/09/2018 - 04/07/2019
Dydd Iau 12:00 - 13:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 208492
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£166.50 £126.00 £85.50

ID: 1527, revised 18/06/2018