COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Ioga

Daw ioga o'r gair Sansgrif sy'n golygu uno ac mae felly'n awgrymu cytgord perffaith y corff, y meddwl a'r ysbryd. Mae'n addas i bawb o bob safon o ioga ac mae'n bwriadu cael gwybodaeth o ioga a chymwyster a dod a llawer o fuddiannau.
8 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


5 wythnos, 10/11/2021 - 08/12/2021
Dydd Mercher 18:00 - 19:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 14
Rhif Dosbarth: 210732
Ar-lein trwy CDdG Abergwaun
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£30.00 £27.00 £15.00

10 wythnos, 30/09/2021 - 09/12/2021
Dydd Iau 09:30 - 11:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 7
Rhif Dosbarth: 210479
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£60.00 £54.00 £30.00

10 wythnos, 01/10/2021 - 10/12/2021
Dydd Gwener 09:30 - 11:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 7
Rhif Dosbarth: 210480
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£60.00 £54.00 £30.00

30 wythnos, 27/09/2021 - 11/07/2022
Dydd Llun 17:00 - 18:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 210487
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£180.00 £162.00 £90.00
Angen i'r myfyrwyr ddod a mat, blanced a gwisgo dillad llac.

30 wythnos, 29/09/2021 - 06/07/2022
Dydd Mercher 17:30 - 18:30 (1 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 210501
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£120.00 £108.00 £60.00
Angen i'r myfyrwyr ddod a mat, blanced a gwisgo dillad llac.

30 wythnos, 29/09/2021 - 06/07/2022
Dydd Mercher 19:00 - 20:00 (1 awr)
Lleoedd ar gael: 14
Rhif Dosbarth: 210707
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£120.00 £108.00 £60.00
Angen i'r myfyrwyr ddod a mat, blanced a gwisgo dillad llac.

10 wythnos, 28/09/2021 - 07/12/2021
Dydd Mawrth 16:30 - 17:45 (1.25 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 210435
CDdG Ney;and
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£50.00 £45.00 £25.00

10 wythnos, 05/11/2021 - 04/02/2022
Dydd Gwener 09:30 - 11:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 5
Rhif Dosbarth: 210678
Preseli CDdG
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£60.00 £54.00 £30.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021