COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Manylion y Dosbarth

Manylion Archebu

Gweinyddir gan
Canolfan Ddysgu Gymunedol Doc Penfro
Cyfeiriad
Sgwar Albion, DOC PENFRO, Sir Benfro SA72 6XF
Ffôn
01437 770170
Ffacs

Manylion y Dosbarth

Categori
Iechyd a lles, Iechyd
Dosbarth
Pilates - Ymestyn ac ystwytho (209282)
Amseroedd
Dydd Mawrth, 10:00 - 11:00 (1 oriau)
Dyddiadau
24/09/2019 - 30/06/2020 (30 sesiynau)
Lleoliad
CDdG Doc Penfro Ystafell 5, SA72 6XF

Cynnwys y cwrs

Hoffech chi deimlo’n fwy hyblyg? Hoffech chi wella eich osgo, cydbwysedd a chydsymud a gwella nerth yn eich cefn a chyhyrau’r abdomen? Mae ‘Ymestyn ac Ystwytho’ yn ddosbarth addfwyn heb fod yn rhy ardrawol ar sail Pilates ar gyfer holl grwpiau oedran gan ddefnyddio technegau anadlu canolbwyntiedig i gynorthwyo’r ymarferion; mae hyn yn dod â mantais cynyddu cynhwysedd yr ysgyfaint, mwy o ymwybyddiaeth o’r corff a lleihau straen.
Angen i'r myfyrwyr ddod a mat, blanced a gwisgo dillad llac.

Dod i'r dosbarth

Mat ioga a blanced gynnes ar gyfer ymlacio

Cyfarwyddiadau

Ar gornel Bush Street a Charlton Place yn Noc Penfro (CDdG Doc Penfro Ystafell 5, SA72 6XF)

ID: 1780, revised 19/07/2019