COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Manylion y Dosbarth

Manylion Archebu

Gweinyddir gan
Canolfan Ddysgu Gymunedol Doc Penfro
Cyfeiriad
Sgwar Albion, DOC PENFRO, Sir Benfro SA72 6XF
Ffôn
01437 770170
Ffacs

Manylion y Dosbarth

Categori
Sgiliau creadigol a pherfformio, Arlunio
Dosbarth
Celfyddyd i bawb - dechreuwyr (209294)
Amseroedd
Dydd Mercher, 13:00 - 15:00 (2 oriau)
Dyddiadau
25/09/2019 - 01/07/2020 (30 sesiynau)
Lleoliad
CDdG Doc Penfro Ystafell 1, SA72 6XF

Cynnwys y cwrs

Cyfle i ddysgu sgiliau lluniadu, paentio ac arsylwi. Nod y cwrs hwn yw cyflwyno a denu myfyrwyr gydag amrywiaeth o weithgareddau’n cynnwys paentio a lluniadu. Mae cynnwys cyrsiau’n amrywio gan ddibynnu ar y tiwtor sy’n cyflwyno’r cwrs ond, yn gyffredinol, gallai lluniadu gwmpasu defnyddio pensel, pastel, siarcol, pin ac inc, ac ati. Gallai paentio gwmpasu defnyddio olew, acrylig, dyfrlliw a chyfryngau cymysg. Caiff themâu eu cynnwys yn aml fel canolbwynt penodol e.e. tirwedd, morwedd, bywyd llonydd, anifeiliaid, blodau, portread a ffigurau, pensaernïaeth, ac ati. Mae gwybodaeth benodol am gynnwys y cwrs i’w chael o’r ganolfan sy’n gweinyddu’r cwrs.
Angen i fyfywyr dalu am ddefnyddiau.

Cyfarwyddiadau

Ar gornel Bush Street a Charlton Place yn Noc Penfro (CDdG Doc Penfro Ystafell 1, SA72 6XF)

ID: 1780, revised 19/07/2019