Manylion y Dosbarth

Manylion Archebu

Gweinyddir gan
Canolfannau Dysgu Cymunedol Canolbarth Sir Benfro
Cyfeiriad
Y Ganolfan Ddysgu Gymunedol, Oddi ar Heol Dew, HWLFFORDD, Sir Benfro SA61 1ST
Ffôn
01437 770150/770160
Ffacs

Manylion y Dosbarth

Categori
Sgiliau creadigol a pherfformio, Perfformio
Dosbarth
Ysgrifennu creadigol (209509)
Amseroedd
Dydd Llun, 10:00 - 12:00 (2 oriau)
Dyddiadau
23/09/2019 - 02/12/2019 (10 sesiynau)
Lleoliad
CDdG Hwlffordd

Cynnwys y cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu'r sgiliau a hyder i lwyddo ymhob agwedd ar ysgrifennu creadigol. Bydd barddoniaeth, ysgrifennu stori fer, y nofel, ysgrifennu sgript a phob agwedd ar ysgrifennu ffuglen a ffeithiol yn cael eu hastudio. Bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i ddilyn eu diddordeb arbennig eu hunain.

Cyfarwyddiadau

SA61 1ST - Ar ôl yr eglwys, trowch i'r dde ar ben y Stryd Fawr. Mae'r ganolfan y tu ôl i'r llyfrgell wedi gau, ar y chwith i'r chwith.

ID: 1780, revised 19/07/2019