COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion y Dosbarth

Manylion Archebu

Gweinyddir gan
Canolfan Ddysgu Gymunedol Doc Penfro
Cyfeiriad
Sgwar Albion, DOC PENFRO, Sir Benfro SA72 6XF
Ffôn
01437 770170

Manylion y Dosbarth

Categori
Safon TGAU, TGAU
Dosbarth
TGAU Mathemateg - CBAC (210484)
Amseroedd
Dydd Llun, 18:00 - 20:00 (2 oriau)
Cynefino
06/09/2021 - 18:00 (120 munudau)
Dyddiadau
06/09/2021 - 20/06/2022 (30 sesiynau)
Lleoliad
CDdG Doc Penfro Ystafell 1, SA72 6XF

Cynnwys y cwrs

Diweddaru eich gwybodaeth fathemategol a chael y sgiliau rhifedd sydd eu hangen i sefyll eich arholiad TGAU Mathemateg. Mae angen yr arholiad hwn i gael mynediad, er enghraifft, i golegau nyrsio neu hyfforddi athrawon. Fel arall, gallwch ddiweddaru eich gwybodaeth a chadw ar y blaen i fathemateg pobl ifanc yn yr ysgol. Mae hwn yn gwrs blwyddyn sy’n gofyn ymroddiad a chymhelliad i lwyddo.
Mae ffioedd yr arholiad yn ychwanegol at ffioedd y cwrs.

Cyfarwyddiadau

Ar gornel Bush Street a Charlton Place yn Noc Penfro (CDdG Doc Penfro Ystafell 1, SA72 6XF)

ID: 1780, revised 19/07/2019