Manylion y Dosbarth

Manylion Archebu

Gweinyddir gan
Canolfan Ddysgu Gymunedol Dinbych-y-pysgod
Cyfeiriad
Greenhill Avenue, DINBYCH-Y-PYSGOD, Sir Benfro SA70 7LB
Ffôn
01437 770190

Manylion y Dosbarth

Categori
Sgiliau creadigol a pherfformio, Crefft
Dosbarth
Gwaith basged helyg (211119)
Amseroedd
Dydd Iau, 09:30 - 13:30 (4 oriau)
Dyddiadau
10/11/2022 - 15/12/2022 (5 sesiynau)
Lleoliad
Neuadd CDdG Dinbych-y-pysgod, SA70 7LB

Cynnwys y cwrs

Cyflwyniad i dechnegau gwehyddu helyg. Mae'r cwrs hwn wedi'i deilwra i'r hyn y mae dysgwyr yn dymuno ei wneud. Fel arfer, mae pawb yn dechrau gyda basged fach cyn symud ymlaen at bethau eraill, e.e. dringwyr i blanhigion pys, neu'n parhau i ddatblygu eu sgiliau o wneud basgedi. Codir tâl ar gyfer deunyddiau helygen o ran maint/nifer yr eitemau sy'n cael eu creu. Fel arfer, mae'n £5 ar gyfer basged fach a hyd at £10 i fasged fawr. Mae croeso i ddysgwyr ddefnyddio eu helygen eu hunain a baratowyd yn barod. Dewch â'r canlynol i'r dosbarth: Sisyrnau tocio, pwysau e.e. carreg fawr a chwistrellydd dŵr. Mae cyllell grefft yn ddefnyddiol ond nid yw'n hanfodol
Angen i fyfywyr dalu am ddefnyddiau.

Dod i'r dosbarth

Sisyrnau tocio, pwysau e.e. carreg fawr a chwistrellydd dŵr.

Cyfarwyddiadau

SA70 7LB - Adeilad mawr gan y llyfrgell - Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod (Neuadd CDdG Dinbych-y-pysgod, SA70 7LB)

ID: 1780, revised 19/07/2019