Manylion y Dosbarth

Manylion Archebu

Gweinyddir gan
Canolfannau Dysgu Cymunedol Gogledd Sir Benfro
Cyfeiriad
Y Ganolfan Ddysgu Gymunedol, Ysgol Bro Gwaun, ABERGWAUN, Sir Benfro SA65 9DT
Ffôn
01437 770140

Manylion y Dosbarth

Categori
Sgiliau creadigol a pherfformio, Crefft
Dosbarth
Gwaith basged helyg (211236)
Amseroedd
Dydd Llun, 09:30 - 13:30 (4 oriau)
Dyddiadau
07/11/2022 - 05/12/2022 (5 sesiynau)
Lleoliad
Preseli CDdG

Cynnwys y cwrs

Cyflwyniad i dechnegau gwehyddu helyg. Mae'r cwrs hwn wedi'i deilwra i'r hyn y mae dysgwyr yn dymuno ei wneud. Fel arfer, mae pawb yn dechrau gyda basged fach cyn symud ymlaen at bethau eraill, e.e. dringwyr i blanhigion pys, neu'n parhau i ddatblygu eu sgiliau o wneud basgedi. Codir tâl ar gyfer deunyddiau helygen o ran maint/nifer yr eitemau sy'n cael eu creu. Fel arfer, mae'n £5 ar gyfer basged fach a hyd at £10 i fasged fawr. Mae croeso i ddysgwyr ddefnyddio eu helygen eu hunain a baratowyd yn barod. Dewch â'r canlynol i'r dosbarth: Sisyrnau tocio, pwysau e.e. carreg fawr a chwistrellydd dŵr. Mae cyllell grefft yn ddefnyddiol ond nid yw'n hanfodol

Dod i'r dosbarth

Sisyrnau tocio, pwysau e.e. carreg fawr a chwistrellydd dŵr.

Cyfarwyddiadau

Rhan o adeilad Ysgol Bro Preseli wrth ymyl y ffordd i Hermon SA41 3QH.

ID: 1780, revised 19/07/2019