Manylion y Dosbarth

Manylion Archebu

Gweinyddir gan
Sgiliau hanfodol
Cyfeiriad
Canolfan Ddysgu Gymunedol Dinbych-y-pysgod, Greenhill Avenue, DINBYCH-Y-PYSGOD, Sir Benfro SA70 7LB
Ffôn
0808 1003302

Manylion y Dosbarth

Categori
Sgiliau hanfodol, Llythrennedd
Dosbarth
Llythrennedd (211960)
Amseroedd
Dydd Mawrth, 09:15 - 11:15 (2 oriau)
Cynefino
19/09/2023 - 09:15 (120 munudau)
Dyddiadau
19/09/2023 - 12/12/2023 (12 sesiynau)
Lleoliad
CDdG Doc Penfro

Cynnwys y cwrs

Dosbarthiadau i unrhyw un dros 16 mlwydd oed sydd eisiau gwella eu Saesneg. Efallai eich bod eisiau helpu eich plant â’u gwaith ysgol; paratoi tuag at gwrs coleg; magu hyder neu fanteisio ar gymhwyster i gael swydd neu ddyrchafiad yn eich gwaith. Mae achrediad ar gael: Agored Cymru neu City and Guilds SHC (Sgiliau Hanfodol Cymru) o lefel cyn-mynediad i Lefel 1 neu Lefel 2.

Cyfarwyddiadau

Ar gornel Bush Street a Charlton Place yn Noc Penfro

ID: 1780, revised 14/02/2023