Map Diffiniol

Copi Gweithio - Map Diffiniol

 

Mae'r wybodaeth hawliau tramwy a gyflwynir ar y map hwn yn seiliedig ar wybodaeth o'r copi gwaith o'r map diffiniol o hawliau tramwy cyhoeddus yn Sir Benfro (“y map diffiniol”). NID y map diffiniol mohono. Ni ellir gwarantu cywirdeb y wybodaeth hon. Y bwriad yw ei ddefnyddio at ddibenion hamdden yn unig ac nid yw'n addas ar gyfer gwirio cyfreithlondeb llinellau hawliau tramwy. Os oes angen data mwy cywir arnoch, dylid edrych ar y map diffiniol. Ffoniwch Y Swyddog Map Diffiniol 01437 775390 neu Cynorthwyydd Cadwraeth01437 774640 am ragor o wybodaeth.

ID: 8284, adolygwyd 13/10/2023