Map Diffiniol

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy  - 2018 i 2028 

Mae Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cyd-adolygu’r Cynllun Gwellau Hawliau Tramwy dros Sir Benfro 2007-2017 (ROWIP) fel sy’n ofynnol gan adran 60 o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. Mae amrywiaeth eang o ymgyngoreion wedi rhoi sylwadau sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun newydd.  Mae’r cynllun yn nodi ac yn cynllunio ar gyfer gwelliannau i’r rhwydwaith hawliau tramwy yn Sir Benfro. Mae hefyd yn nodi’r angen i wella cyfleoedd mynediad i bobl anabl ac mae’n ddogfen bwysig wrth wneud cais i arianwyr allanol i’n cefnogi yn ein hymdrechion i wella ansawdd rhwydwaith hawliau tramwy Sir Benfro. 

Mae Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2018-2028 wedi’i fabwysiadau gan Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Cynllun Gwelliant Hawliau Tramwy ar gyfer Sir Benfro 2018-2028  

Gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

 

 

ID: 3454, adolygwyd 20/04/2023