Map Diffiniol

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy  - 2018 i 2028 

Mae Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cyd-adolygu’r Cynllun Gwellau Hawliau Tramwy dros Sir Benfro 2007-2017 (ROWIP) fel sy’n ofynnol gan adran 60 o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. Mae amrywiaeth eang o ymgyngoreion wedi rhoi sylwadau sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun newydd.  Mae’r cynllun yn nodi ac yn cynllunio ar gyfer gwelliannau i’r rhwydwaith hawliau tramwy yn Sir Benfro. Mae hefyd yn nodi’r angen i wella cyfleoedd mynediad i bobl anabl ac mae’n ddogfen bwysig wrth wneud cais i arianwyr allanol i’n cefnogi yn ein hymdrechion i wella ansawdd rhwydwaith hawliau tramwy Sir Benfro. 

Mae Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2018-2028 wedi’i fabwysiadau gan Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

  

Gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

 

 

ID: 3454, adolygwyd 20/04/2023