Map Diffiniol

Hawliau Tramwy Cyhoeddus - Cyfreithiol/Cyfreithfan

Mae 2400 kilomedr o hawliau tramwy yn Sir Benfro, y mae oddeutu un rhan o dair ohonynt o fewn Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Yn y Tîm Cadwraeth mae gyda ni Dîm Cyfreithiol Hawliau Tramwy Cyhoeddus. Eu tasg hwy yw ymdrin â materion yn ymwneud â’r agweddau cyfreithiol ar bob un o’r Hawliau Tramwy Cyhoeddus hynny sydd y tu allan i’r Parc Cenedlaethol.

Ar ben hynny mae’r Tîm yn ymdrin â rhai o’r agweddau cyfreithiol ar hawliau tramwy yn y Parc.  Fodd bynnag, mewn perthynas â materion sy’n ymwneud â llwybrau y tu mewn i ffiniau’r Parc, cofiwch gysylltu yn y lle cyntaf â Thîm Y Parc Cenedlaethol.

 
Hyperlink cannot be resolved(PROWDef)
Hyperlink cannot be resolved(PCCDuties)
Hyperlink cannot be resolved(LandDuties)
Hyperlink cannot be resolved(PubResp)
Hyperlink cannot be resolved(ConsolidatedDefinitiveMap)
Hyperlink cannot be resolved(DefDef)
Hyperlink cannot be resolved(DefChange)

ID: 2219, adolygwyd 24/01/2018