Mapiau o Sir Benfro

Map Tai

CHWILIO: Tai

    Gwybodaeth
      Cliciwch ar y map isod i ddangos y cyfanswm anghenion tai’r Cyngor Cymuned hwnnw a’r Cynghorau Cymuned ar ei bwys. Nid yw ardaloedd Cynghorau Cymuned Hwlffordd, Aberdaugleddau, Penfro, Doc Penfro, Dinbych-y-pysgod, Abergwaun / Wdig, Neyland, Arberth yn cael eu cyfrif fel rhan o’r angen mewn cyngor cymuned cyffiniol, ac nid ydynt yn cynnwys ardaloedd unrhyw gynghorau cymuned cyffiniol wrth gyfrifo eu hangen eu hunain.
      ID: 594, revised 11/07/2018