Mapiau o Sir Benfro

Map Toiledau Cyhoeddus

Dengys y map doiledau cyhoeddus yn Sir Benfro. Cliciwch ar y map i gael rhagor o wybodaeth am doiled.

Clic chwith a llusgo’r llygoden i symud y map. Defnyddio olwyn y llygoden neu’r botymau + neu - yng nghornel chwith uchaf y map i chwyddo. I chwyddo’r map i ardal benodol, shifft + clic chwith a llusgo’r llygoden.

ID: 579, revised 18/08/2017