Mapiau o Sir Benfro

Map Trwyddedau Proses

Dengys y map isod safleoedd lle rhoddwyd trwyddedau am brosesau sy’n amodol ar reolaeth yr awdurdod lleol. Cliciwch ar un i gael gwybodaeth.

ID: 595, revised 11/08/2017