COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Mapiau o Sir Benfro

Map Trwyddedau Proses

CHWILIO: Trwyddedau Proses

    Gwybodaeth

      Dengys y map isod safleoedd lle rhoddwyd trwyddedau am brosesau sy’n amodol ar reolaeth yr awdurdod lleol. Cliciwch ar un i gael gwybodaeth.

      ID: 595, revised 17/07/2018