Mapiau o Sir Benfro

Map Trwyddedau Proses

Dengys y map isod safleoedd lle rhoddwyd trwyddedau am brosesau sy’n amodol ar reolaeth yr awdurdod lleol. Cliciwch ar un i gael gwybodaeth.

 
ID: 595, adolygwyd 26/04/2024