COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Mapiau o Sir Benfro

Rhifau ffyrdd yn Sir Benfro

CHWILIO: Ffordd

  Gwybodaeth

   Dengys y map ffyrdd a strydoedd yn Sir Benfro. Cliciwch ar ffordd i gael rhagor o wybodaeth amdani.

   Clic chwith a llusgo’r llygoden i symud y map. Defnyddio olwyn y llygoden neu’r botymau + neu - yng nghornel chwith uchaf y map i chwyddo. I chwyddo’r map i ardal benodol, shifft + clic chwith a llusgo’r llygoden. 

   ID: 572, revised 09/09/2020