Mapiau o Sir Benfro

Rhifau ffyrdd yn Sir Benfro

Dengys y map ffyrdd a strydoedd yn Sir Benfro. Cliciwch ar ffordd i gael rhagor o wybodaeth amdani.

Clic chwith a llusgo’r llygoden i symud y map. Defnyddio olwyn y llygoden neu’r botymau + neu - yng nghornel chwith uchaf y map i chwyddo. I chwyddo’r map i ardal benodol, shifft + clic chwith a llusgo’r llygoden. 

ID: 572, adolygwyd 02/04/2024