COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Marwolaethau

Cofnodion am Gladdedigaethau ac Amlosgiadau ar gael ar-lein

Erbyn hyn mae dod o hyd i gofnodion am gladdedigaethau ac amlosgiadau yn Sir Benfro yn fater rhwydd a gallwch chi wneud hynny gartref. Mae Cyngor Sir Penfro yn rheoli oddeutu 50,000 o gofnodion am amlosgiadau unigol a 36,000 claddedigaeth, a gallwch wneud chwiliad ar-lein am bob un ohonynt. 

Sefydliad ‘Deceased Online' 

Mae Cyngor Sir Penfro yn cydweithio â'r sefydliad hanes teulu arbenigol, Deceased Online, sydd â'r cofnodion canlynol ar eu gwefan:

  • Sganiau digidol o'r cofrestri amlosgiadau ar gyfer 1968-1999
  • Cofnodion cyfrifiadurol ar gyfer yr holl safleoedd eraill ar ôl 1999 ar gyfer yr amlosgfa
  • Manylion y beddau sy'n dangos pawb a gladdwyd ym mhob bedd
  • Mapiau sy'n dangos ym mha ran o'r fynwent neu'r gladdfa y mae'r beddau wedi eu lleoli 

Chwiliad am ddim 

Gallwch wneud chwiliad am ddim ar y wefan ac os byddwch yn dod o hyd i ddogfen berthnasol, gallwch ei lawrlwytho neu ei hargraffu ond bydd rhaid talu am hynny, Yr unig beth y mae'n rhaid ichi ei wneud yw dilyn y cyfarwyddiadau ar y wefan. 

Yn ogystal â'r cofnodion a reolir gan Gyngor Sir Penfro, mae Deceased Online hefyd yn cynnwys miliynau o gofnodion am gladdedigaethau ac amlosgiadau ar gyfer ardaloedd eraill ledled y DU.

Ewch at Wefan 'Deceased Online': www.deceasedonline.com (yn agor ffenestr newydd)  

ID: 2063, adolygwyd 23/01/2018