COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Marwolaethau

Ffoedd a Thaliadau Parc Gwyn

Ffïoedd a Thaliadau Parc Gwyn 
Gwasanaethau Amlosgi - Dyddiau'r wythnos (slot 45 munud / amser gwasanaeth 30 munud yn unig)
Amser gwasanaeth unigol dechrau am 9:15am i 3:15pm  £700.00
Amser gwasanaeth unigol dechrau am 4:00pm (Ar gael 1 Chwefror i 31 Hydref yn unig) £755.00
Slot ychwanegol hyd at ac yn cynnwys 3:15pm   £110.00  Slot ychwanegol am 4:00pm £165.50
Plentyn hyd at ac yn cynnwys 18 oed  Dim tâl 
Baban NVF / Baban marw-anedig (9:15am neu 10:00am - gwasanaeth unigol ar ddyddiau'r wythnos yn unig) Dim tâl 
 
Gwasanaethau Amlosgi - Dydd Sadwrn (slot 45 munud / amser gwasanaeth 30 munud yn unig)
Amser gwasanaeth unigol dechrau am 10:45am i 12:15 pm      £920.00 Slot ychwanegol £330.00
Noder. Gwasanaethau Amlosgi yn cynnwys Organydd, System Gerddoriaeth Wesley a Ffi Canolwr Meddygol. 
Amserau Gwasanaeth Dwbl (gwasanaeth 60 munud) ar gael ar ddisgresiwn yr Uwcharolygydd.
Amlosgi yn unig - Pan na fydd angen Gwasanaeth
Oedolyn (Yn cynnwys Ffi Canolwr Meddygol) £573.00
Plentyn hyd at ac yn cynnwys 18 oed (dyddiau'r wythnos yn unig) Dim tâl
Baban NVF (dyddiau'r wythnos yn unig) Dim tâl
Noder. Rhaid i'r Ymadawedig ar gyfer "Amlosgi yn unig" fod yn yr Amlosgfa cyn 9:00am ar ddydd yr amlosgiad, neu fe fydd ffioedd y Capel Gorffwys yn dod i rym, fel a nodir isod.
Gwylio o Bell a Recordio Gwasanaethau Amlosgi
Recordiad CD Sain o'r Gwasanaeth £37.50   Recordiad Fideo DVD o'r Gwasanaeth £45.00
Copïau ychwanegol i bob CD £19.00   Copïau ychwanegol i bob DVD £22.50
Gwylio'r Gwasanaeth o bell drwy'r Rhyngrwyd am hyd at 7 diwrnod yn dilyn yr Amlosgiad £45.00
Amrywiol
Tynnu o'r gofrestr (Ffurflen G) £13.00   Tystysgrif Amlosgiad Dim tâl 
Codau Gwasgaru Pydradwy ar gyfer oedolion £17.25
Casgedau cardbord pydradwy ar gyfer oedolion (bach a mawr) a Chodau Gwasgaru Bach £6.60
Casged gardbord bydradwy ar gyfer plantos, babanod neu blant hyd at 18 oed Dim tâl
Noder: Bydd angen talu £6.30 ar gais am amlosgiad 18 oed a hŷn
Casgedau pren, yrnau metel ac yrnau gwasgaru pydradwy ar gyfer plantos neu fabanod £13.00
Casged pren a charton  £31.00   Wrn fetel a charton £24.00
   
Cadw gweddillion dros dro fesul mis (mis cyntaf am ddim) £7.00
Claddu gweddillion yn y tir, amlosgiad ym Mharc Gwyn Dim tâl
Claddu gweddillion, amlosgiad mewn amlosgfa arall £63.50
Tystio claddu gweddillion yn y tir, amlosgiad ym Mharc Gwyn (Llun - Sadwrn) £24.50
Tystio claddu gweddillion, amlosgiad mewn amlosgfa arall  (Llun - Sadwrn) £88.00
Defnyddio'r Capel Gorffwys (hyd at 24 awr) £15.50
Coffáu Amlosgiad 
Cofnod yn y Llyfr Coffa (gan gynnwys un cerdyn sweip i'r E-lyfr)
Arysgrif dwy linell £47.00
Arysgrif pum llinell £83.00
Arysgrif wyth llinell £118.50
Arysgrif pum llinell gyda darlun £148.00
Arysgrif wyth llinell gyda darlun £183.50
 
E-Lyfr Coffa
Cardiau sweip ychwanegol £12.00
Darluniau ychwanegol mewn 'E-lyfr' (pob darlun) £34.50
Copi ffotograff laminedig o dudalen arysgrif mewn 'E-Lyfr' £6.00
Noder. Rhoddir y cerdyn sweip cyntaf am ddim ynghyd ag arysgrif newydd yn y Llyfr Coffa.
 
Cardiau neu Waledi Coffa 
Cerdyn Coffa (cost arysgrif yn ychwanegol fel isod) Dim tâl
Waled Frethyn (cost arysgrif yn ychwanegol fel isod) £20.30
Waled Ledr (cost arysgrif yn ychwanegol fel isod) £27.00
Arysgrif dwy linell £20.30
Arysgrif pum llinell £23.50
Arysgrif wyth llinell £31.50
Darlun wedi'i beintio â llaw £65.50
Gosod ffotograff neu ddarlun mewn Waled £16.75
Poced mewn Waled Frethyn yn unig £5.00
 
Placiau Mur Gwenithfaen
Cyflenwi, arysgrif, gosod a phrydles 10 mlynedd £308.50
Cyflenwi plac Babanod, arysgrif, gosod (o fewn yr Ardd Fabanod yn unig) a phrydles 10 mlynedd £87.50
Cyflenwi Dail Coffa, anysgrif, gosod a phrydles 5 m £104.50
Ymylfaen Gwenithfaen
Cyflenwi, arysgrif, gosod a phrydles 10 mlynedd £375.50
Arysgrif ychwanegol ar ymylfaen gwag/sengl presennol £70.50
 
Adnewyddu neu Ymestyn Prydlesi (2/3 o'r ffi gyflewni bresennol)
Placiau Gwenithfaen - 10 mlynedd £206.66   Plac Baban - 10 mlynedd £58.33
Ymylfaen Gwenithfaen - 10 mlynedd £250.33   Dail Coffa - 5 miynedd £69.66
ID: 2069, adolygwyd 15/07/2020