COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Adolygiadau ar-lein ac ardystiadau

In the guide

Rhaid i wefannau sy'n cyhoeddi adolygiadau sicrhau eu bod yn rhoi'r darlun llawn i ddefnyddwyr

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Lloegr, yr Alban a Chymru

Dylai busnesau, asiantaethau'r cyfryngau neu unigolion sy'n cyhoeddi barn ar-lein sicrhau bod y cynnwys y talwyd amdano yn glir. Fel arall gallai'r busnes, asiantaeth y cyfryngau a'r sawl sy'n cyhoeddi'r cynnwys dorri'r gyfraith.

Arweiniad yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd

Mae'r CMA wedi cyhoeddicanllawiau i fusnesauar yr hyn y mae angen iddynt ei wneud i gydymffurfio 'r gyfraith ar adolygiadau ac ardystiadau ar-lein.

Mae 3 crynodeb o 60 eiliad:

  • Adolygiadau Ar-lein: Gadael i'ch Cwsmeriaid weld y Gwir Lun
  • Rhoi Darlun Cytbwys: Pethau i'w Gwneud ac i Beidio 'u Gwneud o ran Safleoedd Adolygu Ar-lein
  • Ardystiadau ar-lein: Bod yn Agored ac yn Onest gyda'ch Cynulleidfa

Mae'r crynodebau hyn yn egluro pa safleoedd adolygu, asiantaethau cyfryngau, busnesau a chyflenwyr nwyddau neu wasanaethau ddylai wneud wrth bostio barn ar-lein i wneud yn siwr eu bod yn cydymffurfio chyfraith diogelu defnyddwyr.

Cosbau

Mae torri Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn drosedd. Y gosb uchaf yw dirwy a dwy flynedd o garchar.

Gall gorfodwyr hefyd wneud cais am orchymyn llys yn ei gwneud yn ofynnol i chi gydymffurfio. Os na chydymffurfir 'r Gorchymyn, y gosb uchaf yw dirwy a dwy flynedd o garchar.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Medi 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 327056, ID: 528, updated 29/01/2020