Credyd a materion ariannol eraill

In the guide

Canllawiau swyddogol gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Lloegr, yr Alban a Chymru

Canllawiau'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol

Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yw'r rheoleiddiwr ar gyfer credyd a materion ariannol eraill, ac mae ei gwefan yn cynnwys ystod eang owybodaeth i fusnesau. Rhaid i'r holl fusnesau sy'n cynnal gweithgareddau credyd defnyddwyr gael eu hawdurdodi gan yr FCA.

Mae'r FCA yn atebol i Drysorlys EM ond fe'i hariennir gan y cwmnau y mae'n eu rheoleiddio yn hytrach na'r Llywodraeth.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Nid oes deddfwriaeth allweddol ar gyfer y canllaw hwn

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Medi 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260379, ID: 528, updated 01/11/2019