COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Meddwl am ddechrau busnes gofal plant

Rôl Asiantaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

Mae AGGCC yn rheoleiddio ac yn arolygu gwasanaethau gofal dydd i blant dan 8 oed yng Nghymru, mae'r rhain yn cynnwys:

  • Gwarchodwyr Plant
  • Gofal dydd llawn
  • Gofal dydd sesiynol
  • Gofal plant y tu allan i oriau ysgol
  • Creche
  • Chwarae mynediad agored

Mae'n rhaid i bob lleoliad gofal plant sy'n gofalu am blant dan 8 oed ac sy'n gweithredu am fwy na dwy awr gael eu cofrestru gyda'r AGGCC.

Y prif amcanion wrth gofrestru yw hyrwyddo ansawdd ac i ddiogelu plant, gan sicrhau eu bod yn cael gofal mewn amgylchoedd diogel ac addas.

Rhaid i leoliad gofal plant fodloni Safonau Gofynnol Cenedlaethol AGGCC cyn y gellir caniatáu cofrestru. Cliciwch yma i lawrlwytho copi:

Os bydd eich busnes yn gofalu am blant dan 8 oed am fwy na dwy awr ar unrhyw un diwrnod ac nad ydych wedi cofrestru ag AGGCC byddwch yn torri'r gyfraith.

Bydd AGGCC yn parhau i arolygu'r lleoliad(au) i sicrhau bod y person cofrestredig yn parhau i fodloni'r Rheoliadau a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol wrth weithredu.

Asiantaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

ID: 1770, adolygwyd 20/12/2017