COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Mynediad i Ysgolion

Dalgylchoedd Ysgolion

Defnyddir dalgylchoedd ysgolion:

  • i roi gwybod i rieni pa un yw eu hysgol leol  
  • helpu ysgolion i uniaethu gyda'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu  
  • blaenoriaethu derbyniadau i ysgolion pan fydd mwy o geisiadau na lleoedd ar gael. O dan feini prawf derbyn Sir Benfro, rhoddir y flaenoriaeth uchaf i bobl sy'n byw yn y dalgylch, sy'n sicrhau bod ysgolion ar gael i wasanaethu plant lleol yn gyntaf  
  • yn offeryn cynllunio sy'n fodd i'r Awdurdod gyflawni eu dyletswydd o ran rhagweld y galw am addysg mewn ardal a chynllunio i ddiwallu'r galw hwnnw  
  • yn rhan o'r polisi cludiant er mwyn hwyluso trefnu cludiant ysgolion a rheoli costau

Cael gwybod eich dalgylch

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

 
Swyddog Derbyniadau
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffon: 01437 764551
 
ID: 693, adolygwyd 02/10/2018