Mynediad i Ysgolion

Dalgylchoedd Ysgolion

Defnyddir dalgylchoedd ysgolion:

  • i roi gwybod i rieni pa un yw eu hysgol leol  
  • helpu ysgolion i uniaethu gyda'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu  
  • blaenoriaethu derbyniadau i ysgolion pan fydd mwy o geisiadau na lleoedd ar gael. O dan feini prawf derbyn Sir Benfro, rhoddir y flaenoriaeth uchaf i bobl sy'n byw yn y dalgylch, sy'n sicrhau bod ysgolion ar gael i wasanaethu plant lleol yn gyntaf  
  • yn offeryn cynllunio sy'n fodd i'r Awdurdod gyflawni eu dyletswydd o ran rhagweld y galw am addysg mewn ardal a chynllunio i ddiwallu'r galw hwnnw  
  • yn rhan o'r polisi cludiant er mwyn hwyluso trefnu cludiant ysgolion a rheoli costau

Chwilio am Ysgol yn eich ardal chi

 

Chwiliwch am ddalgylch eich ysgol yn ôl clwstwr ysgolion

Noder: Bydd pob ysgol yn dangos map o'i dalgylch i chi

 

Clwstwr Ysgolion Abergwaun

Ysgol Bro Gwaun

Ysgol Bro Ingli

Ysgol Glannau Gwaun

Ysgol Gymunedol Wdig

Ysgol Llanychllwydog

Ysgol Gynradd Gymunedol Cas-mael

Ysgol Gynradd Gymunedol Cas-blaidd

Ysgol Ger y Llan

Ysgol Gynradd Gatholig yr Enw Sanctaidd

 

Clwstwr Hwlffordd

Ysgol Uwchradd WR Hwlffordd

Ysgol Gynradd Gymunedol Prendergast

Ysgol Gymunedol y Garn

Ysgol WR yr Eglwys yn Nghymru Spittal

Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru Aeddan Sant

Ysgol Gynradd Aberllydan

Ysgol Gynradd Gymunedol Fenton

Ysgol Gynradd Gymunedol Hook

Ysgol Gynradd Gymunedol Mount Airey

Ysgol WR Gynradd Bro Cleddau

Ysgol WR yr Eglwys yn Nghymru Hwlffordd

Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru San Marc

Ysgol Mair Wiwlan

 

Clwstwr Ysgolion Aberdaugleddau

Ysgol Aberdaugleddau

Ysgol y Glannau

Ysgol VC Eglwys yng Nghymru Gelliswick

Ysgol Gynradd Gymunedol Aberdaugleddau

Ysgol Gynradd Gatholig San Ffransis

Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston

Ysgol Gymunedol Neyland

 

Clwstwr Ysgolion Penfro

Ysgol Harri Tudur

Ysgol Gymunedol Gelli Aur

Ysgol Gynradd Llandyfái

Ysgol Gynradd Gymunedol Cil-maen

Ysgol VC Eglwys yng Nghymru Penrhyn

Ysgol Gymunedol Doc Penfro

Ysgol Gymunedol Pennar

Ysgol WR Cosheston

 

Clwstwr Ysgolion Preseli

Ysgol Bro Preseli

Ysgol Gymunedol Brynconin

Ysgol Clydau

Ysgol Gynradd Gymunedol Eglwyswrw

Ysgol Caer Elen

Ysgol Gymunedol Maenclochog

Ysgol Llandudoch

Ysgol Hafan y Môr - Dinbych-y-pysgod

Ysgol WR yr Eglwys yn Nghymru Cilgerran

 

Clwstwr Ysgolion Tyddewi

Ysgol yr Eglwys yng Ngymru Penrhyn Dewi

Ysgol Gymunedol Croesgoch

Ysgol Gymunedol y Garn

 

Clwstwr Ysgolion Dinbych-y-Pysgod

Ysgol Greenhill

Ysgol Gynradd Gymunedol Arberth

Ysgol Gynradd Gymunedol Sageston

Ysgol Gynradd Gymunedol Saundersfoot

Ysgol Gynradd Gymunedol Stepaside

Ysgol Gynradd Gymunedol Tafarn Ysbyty

Ysgol Gynradd Gymunedol Tredeml

Ysgol WR yr Eglwys yn Nghymru Maenorbŷr

Ysgol WR yr Eglwys yn Nghymru St Florence

Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Dinbych-y-pysgod

Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru Sant Oswallt

Ysgol Gynradd Gatholig Teilo Sant

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddog Derbyniadau
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffon: 01437 764551
 
ID: 693, adolygwyd 20/03/2024