COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Mynediad i Ysgolion

Derbyniad i Ysgolion Wirfoddol a Gynorthwyir

Bydd ceisiadau am fynediad i ysgolion Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru neu Gatholig yn cael eu penderfynu gan Gorff Llywodraethol yr ysgol berthnasol.

Bydd ceisiadau a wneir ar-lein yn cael eu hanfon ymlaen at yr ysgol briodol i'w hystyried.

Gwnewch bob ymdrech i gwblhau'ch cais erbyn y dyddiad cau a ddangosir yn y wybodaeth am dderbyniadau ysgolion (gweler Atodiad 4 yn y llyfryn Gwybodaeth i Rieni) 

ID: 563, adolygwyd 02/10/2019