Mynediad i Ysgolion

Derbyniad i Ysgolion Wirfoddol a Gynorthwyir

Bydd ceisiadau am fynediad i ysgolion Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru neu Gatholig yn cael eu penderfynu gan Gorff Llywodraethol yr ysgol berthnasol.

Bydd ceisiadau a wneir ar-lein yn cael eu hanfon ymlaen at yr ysgol briodol i'w hystyried.

Gwnewch bob ymdrech i gwblhau'ch cais erbyn y dyddiad cau a ddangosir yn y wybodaeth am dderbyniadau ysgolion (gweler Atodiad 4 yn y llyfryn Gwybodaeth i Rieni) 

ID: 563, adolygwyd 18/10/2023