COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Mynediad i Ysgolion

Derbyniadau i Ysgolion - Gwybodaeth i Rieni

Mae pecyn gwybodaeth i rieni sy'n cynnwys gwybodaeth gyffredinol am Ysgolion yn Sir Benfro, ar gael i'w lawrlwytho isod.

Drefniadau Derbyn Ysgolion ar gyfer 2020/21

Gwybodaeth i Rieni 2020-21

Rhestr Ysgolion - Sir Penfro 2020-21 

ID: 565, adolygwyd 02/10/2019