Mynediad i Ysgolion

Gwneud cais am le mewn ysgol

Nodiadau: Rydym yn eich cynghori i e-bostio’r cyfeiriad isod er mwyn cael gwybod a fydd eich plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim i’r ysgol, hynny yw cyn i chi benderfynu ar ba ysgol i anfon eich plentyn. school.transport@pembrokeshire.gov.uk

Gwneud cais am le mewn ysgol

ID: 8661, adolygwyd 25/04/2022