Mynwentydd

Mynwentydd

Am yr ymholiadau ynghylch y mynwentydd canlynol:

 • Mynwent Llanion, Doc Penfro;
 • Mynwent Ffordd y Ddinas, Hwlffordd;
 • Mynwent Llanwnda, Wdig;
 • Mynwent San Mihangel, Penfro;
 • Mynwent Cil-maen, Penfro;
 • Mynwent Freystrop;
 • Mynwent Llanisan-yn-Rhos;
 • Mynwent Llangwm;
 • Mynwent Nolton, Nolton Haven;
 • Mynwent Llanfair Nantygof, Trecŵn;
 • Mynwent Rhosfarced.

Yr Arolygwr a Chofrestrydd,
Amlosgfa Parc Gwyn,
Arberth,
Sir Benfro.
SA67 8UD

Ffôn: 01834 860622
Ffacs: 01834 861309
E-bost: cemeteries@pembrokeshire.gov.uk

Byddwch cystal â chysylltu â Swyddfa’r Mynwentydd ynghylch

 • Trefnu a chofrestru pob claddedigaeth
 • Prynu hawl claddu neilltuedig mewn beddau a throsglwyddo’r hawliau hynny
 • Archwilio cofnodion a chynlluniau’r fynwent
 • Talu ffioedd y fynwent *
 • Manylion rheoliadau'r fynwent *
 • Materion cynnal a chadw tiroedd *
 • Caniatâd i ddodi cofeb neu i wneud gwaith ar y cofebion sydd yno’n barod *
 • Manylion y seiri meini coffa y caniateir iddynt weithio yn ein mynwentydd *
 • Ymholiadau cyffredinol mewn perthynas â chladdedigaethau a mynwentydd

Cyfeiriadau'r Mynwentydd

 • Mynwent Llanion, Ffordd Llundain, Doc Penfro, SA72 4RS
 • Mynwent Ffordd y Ddinas, Hwlffordd, SA61 2RX (mynediad o Ffordd Tyddewi a Hawthorn Rise)
 • Mynwent Llanwnda, Wdig, Abergwaun SA64 0HU
 • Mynwent San Mihangel, Upper Lamphey Road, Penfro SA71 5JJ
 • Mynwent Cil-maen, Cil-maen, Penfro SA71 4LT
 • Mynwent Freystrop, Ffordd Penfro, Lower Freystrop, Hwlffordd SA62 4ET
 • Mynwent Llanisan-yn-Rhos, Trewarren Road, Llanisan-yn-Rhos, Hwlffordd SA62 3SY
 • Mynwent Llangwm, Deerland Road, Llangwm, Hwlffordd SA62 4NG
 • Mynwent Nolton, West Lane, Nolton Haven,Hwlffordd SA62 2NW
 • Mynwent Llanfair Nantygof, Trecŵn, Hwlffordd SA62 5TL
 • Mynwent Rhosfarced, Barn Lane, Rhosfarced, Aberdaugleddau SA73 1JG
ID: 83, adolygwyd 09/09/2022