Mynwentydd

Ffioedd a Thaliadau Mynwentydd

Prynu hawl claddu unigryw 100 mlynedd

 • Nesaf yn y llinach adeg y claddu (arch lawn): £1035.50
 • Wedi’i phrynu ymlaen llaw (arch lawn): £1093.00
 • Nesaf yn y llinach adeg y claddu (gweddillion amlosgedig yn unig):£517.50
 • Wedi’i phrynu ymlaen llaw (gweddillion amlosgedig yn unig): £546.50

Cloddio bedde

Dydd Llun i ddydd Gwener (18 oed a hŷn)

 • Cloddio bedd (claddedigaeth gyntaf i ddyfnder sengl, dwbl neu drebl): £874.50
 • Cloddio bedd (claddedigaethau dilynol): £849.00
 • Claddu gweddillion amlosgedig (claddedigaeth rydd neu mewn casged): £184.50

Yn cynnwys ailosod, gwastatáu ac aildywarchu / hadu bedd o fewn y flwyddyn gyntaf yn dilyn pob claddedigaeth.

Claddu plentyn: Dim tâl

Mae cloddio bedd pridd i dderbyn y claddedigaeth lawn neu weddillion amlosgedig plentyn o dan 18 oed yn rhad ac am ddim.
Os defnyddir yr un bedd yn ddiweddarach ar gyfer rhywun 18 oed a hŷn, bydd ffioedd am gloddio a thrwydded goffa yn berthnasol.

FFioedd claddu ychwanegol

 • Trosglwyddo perchnogaeth bedd (hawl claddu unigryw): £30.00
 • Ailosod neu symud cofeb sydd wedi'i difrodi: Pris ar gais
 • Datgladdu gweddillion amlosgedig mewn cynhwysydd: £184.50
 • Cloddu i ganiatáu datgladdu arch neu gynhwysydd gweddillion amlosgedig ar ddyfnder claddu llawn: £849.50
 • Gordal ychwanegol ar gyfer cynnal claddu ar ddydd Sadwrn (claddedigaethau arch): £287.50
 • Gordal ychwanegol ar gyfer cynnal claddu ar ddydd Sadwrn (gweddillion amlosgedig): £143.50

Trwyddedau coffa ar gyfer pob bedd hawl claddu unigryw a brynirm

Rhaid prynu'r hawl claddu unigryw cyn y gellir rhoi trwydded goffa.
Mae cyfuniadau o osodiadau cofeb yn mynd i ffioedd trwydded ar gyfer pob rhan o’r gofeb; mae’r ffi yn berthnasol i bawb sy’n cael eu coffáu ar y gofeb sy'n 18 oed a hŷn.
Gellir cynnal a chadw cofebion cyrbau newydd a phresennol, eu harysgrifio, a'u hadnewyddu ar sail tebyg am debyg mewn rhannau traddodiadol o'n mynwentydd.

 • Gosod cofeb Heb fod yn fwy na 4 troedfedd o uchder x 3 troedfedd o led x 1 droedfedd 6" o’r blaen i’r cefn **uchder ar leiniau gweddillion amlosgedig i beidio â bod yn fwy na 2 droedfedd**: £230.00
 • Gosod plac, tabled, carreg droed ac ati - Heb fod yn fwy nag 1 droedfedd o uchder x 2 droedfedd o led x 1 droedfedd 6" o’r blaen i'r cefn. Os caiff ei ychwanegu at gofeb sy'n bodoli eisoes, bydd y ffi arysgrif ychwanegol yn berthnasol: £230.00
 • Gosod cyrbiau hyd llawn neu slab gorchudd bedd - Heb fod yn fwy nag 1 droedfedd o uchder x 3 troedfedd o led x 7 troedfedd o'r blaen i'r cefn: £345.00
 • Gosod cyrbiau hanner hyd neu slab gorchudd bedd - Heb fod yn fwy nag 1 droedfedd o uchder x 3 troedfedd o led x 7 troedfedd o'r blaen i'r cefn : £230.00
 • Gosod cyrbiau neu slab clawr bedd gyda darn pen/traed annatod - Cyrbiau heb fod yn fwy nag 1 droedfedd o uchder x 3 troedfedd o led x 7 troedfedd o'r blaen i'r cefn gyda darn pen/troed annatod hyd at 3 troedfedd o uchder yn lle un cwrbyn: £460.00
 • Arysgrif ychwanegol ar gofeb sy’n bodoli eisoes: £58.00
 • Adnewyddu cofeb sy’n bodoli eisoes ar sail ‘tebyg am debyg’: Dim tâl am drwydded
 • Atgyweirio difrod i gofeb bresennol, neu gofeb ansefydlog: Dim tâl am drwydded

 

 

ID: 2541, adolygwyd 03/01/2023