COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Mynwentydd

Ffioedd a Thaliadau Mynwentydd

 

Prynu Hawl Claddu Unigryw mewn bedd (EROB) 100 mlynedd s
Nesaf mewn trefn adeg claddu (Llawn) £954.00
Cadw o flaen llaw (Llawn) £1007.00
Nesaf mewn trefn adeg claddu (Gweddillion a amlosgwyd 4' x 4'6") £477.00
Cadw o flaen llaw (Gweddillion a amlosgwyd 4' x 4'6") £503.50

 

Cloddio bedd
Yn cynnwys ailosod, lefelu, ac ail-dywarchu yn y flwyddyn gyntaf yn dilyn claddul
Cloddio bedd – Claddu 1af Sengl, Dwbl neu Drebl £806.00
Cloddio bedd – Claddedigaethau dilynol £782.00
Claddgell i bob claddedigaeth (Pob claddu arch) £1,060.00
Ychwanegol ar ddydd Sadwrn (Pob claddu arch) £265.00
Claddu Gweddillion a amlosgwyd (Rhydd neu mewn blwch) £170.00
Ychwanegol ar ddydd Sadwrn (Claddu gweddillion a amlosgwyd) £132.50

 

Claddu corff plentyn: -
Mae cloddio bedd i dderbyn gweddillion plentyn dan 16 oed am ddim. Mae ffioedd prynu bedd, cofebion, cloddio ychwanegol i dderbyn claddedigaethau eraill yn y dyfodol yn parhau’n gymwys.

 

Amrywiol
Trosglwyddo Hawl Claddu Unigryw  £27.60
Ailosod neu dynnu ymaith cofeb wedi’i niweidio neu adfeiliedig Pris ar gais
Datgladdu gweddillion a amlosgwyd mewn blwch  £170.00
Cloddio i ganiatáu datgladdu arch neu weddillion a amlosgwyd mewn cynhwysydd ar ddyfnder claddu llawn  £782.00

 

Trwyddedau Cofebion (holl feddau)
Rhaid prynu Hawl Claddu Unigryw cyn y gellir rhoi unrhyw drwydded.
Mae cyfuniadau o gofebion yn cynnwys ffioedd trwyddedu i bob rhan.
Gellir cynnal, arysgrifio neu amnewid cofebion ymylfaen presennol a newydd cyffelyb o fewn ardaloedd traddodiadol ein mynwentydd.
Gosod cofeb heb fod yn fwy na 4tr mewn uchder x 3tr lled x 1tr 6" blaen i’r cefn
**uchder ar lain gweddillion a amlosgwyd heb fod yn fwy na 2tr**
 £212.00
Gosod plac, ymylfaen, troedfaen ac ati.  £212.00
Heb fod yn fwy na 1tr uchder x 2tr lled x 1tr 6" blaen i’r cefn
Gosod ymylfeini neu slabiau hyd llawn  £318.00
Heb fod yn fwy na 1tr uchder x 3tr lled x 7tr blaen i’r cefn
Gosod ymylfeini gyda darn pen/troed integrol 
Ymylfeini heb fod yn fwy na 1tr uchder x 3tr lled x 7tr blaen i’r cefn gyda darn pen/troed integrol hyd at 3 tr o uchder yn cymryd lle un ymyl
 £424.00
Gosod ymylfeini neu slabiau hanner hyd  £212.00
Heb fod yn fwy na 1tr uchder x 3tr lled x 4tr blaen i’r cefn
Arysgrifiad ychwanegol ar gofeb bresennol  £53.00
Amnewid cofeb bresennol o fewn yr un dosbarth Dim ffi am drwydded
Atgyweirio niwed i, neu ansadrwydd, mewn cofeb bresennol Dim ffi am drwydded
ID: 2541, adolygwyd 27/04/2020