Mynwentydd

Ffioedd a Thaliadau Mynwentydd

Prynu Hawl Claddu Unigryw mewn bedd (EROB) 100 mlynedd 

Nesaf mewn trefn adeg claddu (Llawn):£982.50
Cadw o flaen llaw (Llawn):£1037.00
Nesaf mewn trefn adeg claddu (Gweddillion a amlosgwyd 4' x 4'6"):£491.00
Cadw o flaen llaw (Gweddillion a amlosgwyd 4' x 4'6"):£518.50

Cloddio bedd 

Yn cynnwys ailosod, lefelu, ac ail-dywarchu yn y flwyddyn gyntaf yn dilyn claddul
Cloddio bedd – Claddu 1af Sengl, Dwbl neu Drebl: £830.00
Cloddio bedd – Claddedigaethau dilynol: £805.50
Claddgell i bob claddedigaeth (Pob claddu arch): £1,092.00
Ychwanegol ar ddydd Sadwrn (Pob claddu arch): £273.00
Claddu Gweddillion a amlosgwyd (Rhydd neu mewn blwch): £175.00
Ychwanegol ar ddydd Sadwrn (Claddu gweddillion a amlosgwyd): £136.50

Claddu corff plentyn 

Mae cloddio bedd i dderbyn gweddillion plentyn dan 16 oed am ddim. Mae ffioedd prynu bedd, cofebion, cloddio ychwanegol i dderbyn claddedigaethau eraill yn y dyfodol yn parhau'n gymwys

Amrywiol 

Trosglwyddo Hawl Claddu Unigryw: £28.50
Ailosod neu dynnu ymaith cofeb wedi’i niweidio neu adfeiliedig: Pris ar gais
Datgladdu gweddillion a amlosgwyd mewn blwch: £175.00
Cloddio i ganiatáu datgladdu arch neu weddillion a amlosgwyd mewn cynhwysydd ar ddyfnder claddu llawn: £805.50

Trwyddedau cofebion (holl feddau) 

Rhaid prynu Hawl Claddu Unigryw cyn y gellir rhoi unrhyw drwydded.
Mae cyfuniadau o gofebion yn cynnwys ffioedd trwyddedu i bob rhan.
Gellir cynnal, arysgrifio neu amnewid cofebion ymylfaen presennol a newydd cyffelyb o fewn ardaloedd traddodiadol ein mynwentydd.
Gosod cofeb heb fod yn fwy na 4tr mewn uchder x 3tr lled x 1tr 6" blaen i’r cefn
**uchder ar lain gweddillion a amlosgwyd heb fod yn fwy na 2tr**: £218.00
Gosod plac, ymylfaen, troedfaen ac ati: £218.00
Heb fod yn fwy na 1tr uchder x 2tr lled x 1tr 6" blaen i’r cefn
Gosod ymylfeini neu slabiau hyd llawn: £327.50
Heb fod yn fwy na 1tr uchder x 3tr lled x 7tr blaen i’r cefn
Gosod ymylfeini gyda darn pen/troed integrol
Ymylfeini heb fod yn fwy na 1tr uchder x 3tr lled x 7tr blaen i’r cefn gyda darn pen/troed integrol hyd at 3 tr o uchder yn cymryd lle un ymyl: £436.50
Gosod ymylfeini neu slabiau hanner hyd: £218.00
Heb fod yn fwy na 1tr uchder x 3tr lled x 4tr blaen i’r cefn
Arysgrifiad ychwanegol ar gofeb bresennol: £55.00
Amnewid cofeb bresennol o fewn yr un dosbarth Dim ffi am drwydded
Atgyweirio niwed i, neu ansadrwydd, mewn cofeb bresennol Dim ffi am drwydded

ID: 2541, adolygwyd 09/09/2022