COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Newyddion a Chynigion

Newyddion a Chynigion

Mae'r rhifyn diweddaraf o gylchlythyr Sir Benfro yn Dysgu ar gael nawr drwy ddilyn y ddolen hon:

https://www.learningpembrokeshire.co.uk/course/view.php?id=244&section=4&singlesec=4

Er bod y Canolfannau Dysgu Cymunedol yn parhau ar gau o ganlyniad i gyfyngiadau presennol y cyfnod clo, rydym yn parhau i ddarparu cymaint o gyrsiau â phosibl ar-lein.
Ewch i https://www.sir-benfro.gov.uk/addysg-i-oedolion i weld yr holl gyrsiau sydd ar gael gennym. Cynigir gostyngiad o 25% ar gyfer rhai o'r cyrsiau a ddarperir ar-lein.

Beth sy'n Newydd?https://www.learningpembrokeshire.co.uk/course/view.php?id=244&lang=cy

Pe bai’n well gennych drafod ein cynigion, gallwch gysylltu â'r staff  trwy ffonio rhifau ffôn y canolfannau.

Cadwch yn ddiogel.

ID: 7265, revised 26/03/2021