Newyddion a Chynigion

Newyddion a Chynigion

Cylchlythyr – Rydym yn gobeithio y gwnaethoch fwynhau'r rhifyn diwethaf o gylchlythyr Sir Benfro yn Dysgu.  

Hydref 2022 - Cyflwyno cyrsiau mewn Canolfannau Dysgu Cymunedol, lleoliadau cymunedol ac ar-lein yn Sir Benfro

Dosbarthiadau Sgiliau Hanfodol am ddim ar gyfer dysgwyr sy’n dymuno gwella eu sgiliau darllen, ysgrifennu, sillafu a mathemateg

Am ddim – Sgiliau Digidol – Camau cyntaf i ddysgwyr sydd angen gwella eu gallu i gyfathrebu neu ddysgu ar-lein

Llythrennedd Digidol – Rhagor o ddosbarthiadau sgiliau – dim ond £20 (2 awr yr wythnos am 10 wythnos)

a llawer, llawer mwy...

Am wybodaeth ar gyrsiau, ewch i: Chwilio am gwrs neu ffoniwch eich canolfan dysgu cymunedol leol ar 01437 770130.

Bydd rhai dosbarthiadau sgiliau hanfodol, sgiliau digidol, iaith ac iechyd a lles yn parhau i gael eu cyflwyno ar-lein neu ddysgu cyfunol.

Sefyllfa canolfannau – Mae Canolfannau Dysgu Cymunedol wedi ailagor ar gyfer rhai dosbarthiadau ac rydym yn parhau i ddarparu cymaint o gyrsiau â phosibl ar-lein.  Chwilio am gwrs.

Beth sy'n Newydd?

Ewch i Cyrsiau ar gyfer 2022-23 – Os oes unrhyw gwrs yr hoffech ei weld nad yw'n cael ei gynnig ar hyn o bryd, rhowch wybod i ni drwy e-bostio learn@pembrokeshire.gov.uk eich awgrymiadau atom. Os oes gennym argaeledd tiwtor addas, byddwn yn gwneud ein gorau i'w ddarparu.

Pe bai’n well gennych drafod ein cynigion, gallwch gysylltu â'r staff  trwy ffonio rhifau ffôn y canolfannau.

Cadwch yn ddiogel.

ID: 7265, revised 30/06/2022