COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Beth yw Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref?

Yn fyr, gwasanaeth cynhwysfawr yw Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  sy'n eich galluogi i waredu ac ailgylchu eich gwastraff.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi buddsoddi arian sylweddol yn y canolfannau hyn trwy eu gwella er mwyn iddynt allu derbyn rhagor o lifoedd gwastraff. Ar ben hynny mae'r Cyngor wedi rhoi hyfforddiant dwys i'r staff. 

Erbyn hyn mae ailgylchu'ch gwastraff yn dasg rwyddach nag y bu hi erioed.

ID: 2337, adolygwyd 11/03/2019