Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Crane Cross

 

Oriau Agor

 

Cyfarwyddiadau i’r safle

O Gyfeiriad Dinbych-y-pysgod a Phenalun

  • Cymerwch y brif ffordd allan o Ddinbych-y-pysgod tuag at Llan-Fair (A478).
  • Wrth gylchfan New Hedges, cymerwch y troad 1af ymlaen i'r A478. Parhewch ar hyd Ffordd Arberth, yr A478 hyd nes i chi gyrraedd cyffordd Crane Cross a throwch i'r chwith i Devonshire Drive.
  • Mae'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  tua 350 metr ar y chwith.

O Gyfeiriad Arberth a Begeli.

  • O gylchfan Begeli, cymerwch y brif ffordd tuag at Ddinbych-y-pysgod (A478).
  • Arhoswch ar Ffordd Arberth (A478) hyd nes i chi gyrraedd cyffordd Crane Cross, trowch i'r dde i Devonshire Drive.
  • Mae'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  tua 350 metr ar y chwith.

 

Dwyreiniad - 211663

Gogleddiad - 203862

ID: 428, adolygwyd 05/09/2023