Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Doc Penfro (Waterloo)

 

Oriau Agor

Cyfarwyddiadau i’r safle

O gyfeiriad Jameston a Landyfái

 

  • Cymrwch y brif ffordd i mewn i Ddoc Penfro (A4139), gan basio’r fynwent ar eich ochr dde.
  • Cymrwch y troad cyntaf ar y dde gydag arwydd am Stad Ddiwydiannol Waterloo.
  • Dilynwch y ffordd hon, sy’n gogwyddo i’r dde ar ôl tua 150 llath.
  • Mae’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  ar ddiwedd y ffordd hon.

 

O gyfeiriad Penfro, gan gynnwys Angle, Castellmartin ac Ystagbwll

 

  • Cymrwch y brif ffordd o Benfro i Ddoc Penfro (A4139), gan ddod i lawr i’r gyffordd gyferbyn â siop Aldi.
  • Trowch i'r chwithi gyfeiriad y gylchfan
  • Cymrwch y trydydd troad ar y gylchfan yn ôl i fyny'r A4139
  • Ar ôl mynd heibio i Aldi, trowch i'r chwith
  • Mae'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  ar ddiwedd y ffordd hon.

Dwyreiniad - 198237

Gogleddiad - 203736

ID: 430, adolygwyd 17/04/2019