COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Doc Penfro (Waterloo)

 

Oriau Agor

Cyfarwyddiadau i’r safle

O gyfeiriad Aberdaugleddau, Cosheston, Sageston, a Chaeriw

 

  • Cymrwch y brif ffordd i mewn i Ddoc Penfro (A477), gan basio’r fynwent ar eich ochr dde.
  • Cymerwch y troad cyntaf i'r dde, sydd ag arwydd am Waterloo Industrial Estate ger y goleuadau traffig
  • Dilynwch y ffordd hon, sy’n gogwyddo i’r dde ar ôl tua 150 llath.
  • Mae’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  ar ddiwedd y ffordd hon.

 

O gyfeiriad Penfro, gan gynnwys Angle, Castellmartin ac Ystagbwll

 

  • Cymrwch y brif ffordd o Benfro i Ddoc Penfro (A4139), gan ddod i lawr i’r gyffordd gyferbyn â siop Aldi.
  • Trowch i'r chwith tua'r gylchfan ger y goleuadau traffig.
  • Cymrwch y trydydd troad ar y gylchfan yn ôl i fyny'r A4139
  • Ar ôl mynd heibio i Aldi, trowch i'r chwith
  • Mae'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  ar ddiwedd y ffordd hon.

Dwyreiniad - 198237

Gogleddiad - 203736

ID: 430, adolygwyd 06/08/2019