Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Hermon

Oriau Agor

Cyfarwyddiadau i’r safle

O gyfeiriad Crymych

 

  • Cymrwch y brif ffordd drwy Grymych (A478) tuag at Bentre Galar, trowch i’r chwith wrth yr ysgol.
  • Dilynwch y ffordd hon am oddeutu milltir i bentref Hermon.
  • Trowch i’r dde ar y Gyffordd-T fel petaech yn mynd yn ôl i’r cyfeiriad y daethoch.
  • Dilynwch y ffordd hon am oddeutu milltir, ewch dros bont fechan a throwch i’r dde ychydig ar ôl y bont.
  • Mae’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  ar waelod y ffordd hon (pengaead).
O gyfeiriad Llandysilio

  

   • Cymerwch y brif ffordd i Grymych (A478) tua Phentre Galar,
   • Trowch i'r dde ym Mhentre Galar, dilynwch y ffordd hon am tua 1 1/4 filltir.
   • Ar y gyffordd T trowch i'r chwith.
   Mae’r Ganolfan Ailgylchu a Gwastraff yn ar waelod y ffordd hon (ffordd bengaead).

 

Sylwch, os gwelwch yn dda – Mae’r man crynhoi gwastraff gwyrdd bellach ar gau. Defnyddiwch y  cynwysyddion sgip ger y cynwysyddion sgrap a phren.

Dwyreiniad - 219380

Gogleddiad - 232148

 

 

ID: 426, adolygwyd 13/06/2022