COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Marnawan

Oriau Agor

Cyfarwyddiadau i’r safle

O gyfeiriad Cas-blaidd a Threletert

 

  • Cymrwch y brif ffordd o Hwlffordd tuag at Abergwaun (A40(T)).
  • Ewch drwy Scleddau a chymrwch y troad cyntaf ar y chwith (A4219).
  • Tua ¾ milltir ar hyd y ffordd, cymrwch y troad i’r chwith i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  (Mae hwn cyn y troad cas a’r bont reilffordd.)

 

O gyfeiriad Wdig

 

  • Cymrwch y brif ffordd o Wdig tuag at Dy Ddewi (A487).
  • Ar ôl tua 1 milltir, trowch i’r A4219 i Scleddau.
  • Ewch dros y bont reilffordd ac mae’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  ar y dde.

 

Dwyreiniad - 193528

Gogleddiad - 235589

ID: 427, adolygwyd 17/04/2019