Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Tyddewi

Oriau Agor

Cyfarwyddiadau i’r safle:

  • Cymrwch y brif ffordd o Dyddewi tuag at Abergwaun (A487).
  • Lleolir y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref tua 2 filltir ar yr ochr dde. (Mae Fferm yr Hendre ychydig ymhellach ymlaen ar yr ochr chwith).

O gyfeiriad Llanrhian a Mathri

  • Cymrwch y brif ffordd o Abergwaun tuag at Dyddewi (A487).
  • Ewch drwy Garnhedryn a heibio’r tro am Gaerfarchell ar yr ochr chwith.
  • Pasiwch Fferm yr Hendre ar y dde ac yna trowch i’r chwith ymhen tua 100 llath.
  • Mae’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  ar ddiwedd y ffordd hon.

Sylwch, os gwelwch yn dda – Mae’r man crynhoi gwastraff gwyrdd bellach ar gau. Defnyddiwch y  cynwysyddion sgip ger y cynwysyddion sgrap a phren.

 

Dwyreiniad - 178502

Gogleddiad - 226724

ID: 429, adolygwyd 12/06/2023