Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Winsel

Oriau Agor

 

Cyfarwyddiadau i’r safle

O gyfeiriad Hwlffordd

  • Cymrwch y brif ffordd o gylchdro Pont Fadlen tuag at Aberdaugleddau A4076(T).
  • Cymrwch yr ail droad ar y dde, Old Hakin Road.
  • Mae’r safle tua 1.5 milltir i lawr y ffordd hon ar y dde.
  • Tua hanner ffordd i’r safle byddwch wedi mynd dros y rheilffordd.
  • Os ydych wedi mynd o dan bont reilffordd rydych wedi mynd yn rhy bell.

O gyfeiriad Tiers Cross

  • Cymrwch Old Hakin Road tuag at Hwlffordd
  • Ewch o dan y bont reilffordd
  • Mae’r safle tua ½ milltir ar y chwith.

 

dwyreiniad – 192856

gogleddiad - 213104

 

 

ID: 425, adolygwyd 20/11/2023