Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Pa brisiau fydd yn rhaid imi eu talu?

Os bydd yn rhaid ichi dalu prisiau, fel y nodir yn y tabl uchod, yna bydd yn rhaid gwneud hynny yn unol â'r rhestr brisiau ganlynol.

Y Rhestr Brisiau (yn cynnwys taw) - o 1 Ebrill 2022 hyd 31 Mawrth 2023 

  • Fesul bag/sach sbwriel neu'r hyn sy'n cyfateb iddo: £2.10
  • Llwyth bychan (fan agored neu fan fach): £75.00
  • Llwyth canolig (fan maint fan gludo neu ôl-gerbyd â dwy echel): £126.00
  • Llwyth mawr (fan maint fan Luton): £176.00
  • Plastrfwrdd a Gypswm - fesul brasamcan o dunnell: £178.00
  • Gypswm - Isafbris yn ogystal â TAW (Masnachwyr): £35.00
ID: 2341, adolygwyd 07/06/2022