Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Pa brisiau fydd yn rhaid imi eu talu?

Os bydd yn rhaid ichi dalu prisiau, fel y nodir yn y tabl uchod, yna bydd yn rhaid gwneud hynny yn unol â'r rhestr brisiau ganlynol.

Y Rhestr Brisiau - o 1 Ebrill 2019 hyd 31 Mawrth 2020  

Y Rhestr Brisiau    2019/20
  HEB TAW TAW YN CYNNWYS TAW
Fesul bag/sach sbwriel neu'r hyn sy'n cyfateb iddo £1.50 £0.30 £1.80
Llwyth bychan (fan agored neu fan fach) £55.83 £11.17  £67.00
Llwyth canolig (fan maint fan gludo neu ôl-gerbyd â dwy echel) £95.00 £19.00  £114.00
Llwyth mawr (fan maint fan Luton) £131.67 £26.33  £158.00
Plastrfwrdd a Gypswm - fesul brasamcan o dunnell £119.33  £23.87  £143.20
Gypswm - Isafbris yn ogystal â TAW (Masnachwyr) £27.50 £5.50 £33.00
ID: 2341, adolygwyd 01/04/2019