COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Niwsans Statudol

A allaf i ddwyn fy achos fy hun?

Mae Adran 82 o Ddeddf Gwarchod yr Amgylchedd 1990 yn caniatáu i unigolyn preifat wneud cais i Lys Ynadon roi Rhybudd Gostegu’n annibynnol ar yr Awdurdod Lleol. Fodd bynnag, bydd gofyn i chi fodloni’r ynadon bod y broblem yr ydych yn cwyno yn ei chylch yn ffurfio niwsans, yn ôl pob tebyg.

ID: 2398, adolygwyd 05/10/2017