Niwsans Statudol

Cwynion Ynghylch Sŵn

Mae modd ymchwilio i’r mathau canlynol o sŵn:

  • Sŵn anifeiliaid dof (e.e. cŵn yn cyfarth, ceiliogod yn clochdar)
  • Cerddoriaeth / teledu uchel
  • Larymau ceir / lladron
  • Dadleuon / lleisiau uchel rheolaidd mewn eiddo
  • Sŵn o eiddo diwydiannol / masnachol

Fel arfer nid oes modd delio â’r mathau canlynol o sŵn yn ôl darpariaethau Deddf Gwarchod yr Amgylchedd 1990:

  • Sŵn oherwydd ynysu gwael rhag sŵn yn hytrach nag ymddygiad afresymol
  • Plant swnllyd yn chwarae
  • Crefftau Cartref ar adegau rhesymol o’r dydd
  • Sŵn ffyrdd / traffig
  • Defnydd arferol o daclau (e.e. peiriannau golchi, sugnwyr llwch)

Os ydych eisiau gwneud cwyn ynghylch sŵn a bod gennych ffôn clyfar / dyfais glyfar arall, efallai y gallwch lawrlwytho Yr Ap Sŵn (yr agor mewn tab newydd). Mae’r Ap Sŵn yn rhaglen graff am ddim sy’n caniatáu i’r cyhoedd gofnodi tystiolaeth o sŵn a chyflwyno recordiau i swyddogion y Cyngor eu hadolygu. Mae’r Ap Sŵn yn ddewis yn lle cofnodion papur a gall arwain at ddatrys achosion sŵn yn gyflymach. Cyn cyflwyno recordiau o’r Ap, cofiwch gysylltu â’r Cyngor i gofrestru manylion eich cwyn ynghylch sŵn.

 

ID: 2394, adolygwyd 22/11/2023