Niwsans Statudol

Gaf i fod yn ddienw?

Fel arfer, ni dderbynnir cwynion dienw oherwydd anhawster ymchwilio i gwynion o’r fath.

Bydd unrhyw fanylion a roddwch yn cael eu dal yn gwbl gydgyfrinachol ac ni fyddant yn cael eu datgelu i neb yn ystod ymchwiliadau i’ch cwyn. Fodd bynnag, fe all y mater gael ei glywed yn y Llys Ynadon, pryd y gall fod gofyn i chi ymddangos fel tyst ar ran y Cyngor. 

ID: 2397, adolygwyd 12/09/2022