Niwsans Statudol

Sut mae cwyno wrth y Cyngor ynghylch niwsans statudol?

Gallwch gysylltu â ni gyda manylion eich cwyn:

Pan fyddwch yn cysylltu â’r Cyngor byddwn yn gofyn am eich enw a’ch cyfeiriad a’r cyfeiriad lle’r ydych yn credu bod y niwsans yn dod ohono. Mae’n hanfodol mai dyma’r cyfeiriad cywir.

Yn ogystal â chais y Cyngor i ddatrys y mater, mae gwasanaethau cyfryngu ar gael a allai helpu ei ddatrys. Bydd swyddogion y Cyngor yn gweithio’n agos gyda’r Heddlu a Gwasanaeth Lleihau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

ID: 2396, adolygwyd 23/03/2023