COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Nod Cynnyrch Sir Benfro

Edrychwch allan am y Nod Cynnyrch Sir Benfro

Gwyliwch am y Nod Cynnyrch 

Dyma’r logo sy’n dynodi profiad gwirioneddol o Sir Benfro.

Mae Nod Cynnyrch Sir Benfro’n darparu stamp hunaniaeth sy’n adnabyddadwy ar unwaith ac yn dynodi bod: -

  • y gwnaed y cynnyrch a brynwch yn Sir Benfro neu 
  • bod y sefydliadau croeso sy’n dangos y logo’n defnyddio cynnyrch lleol yn eu bwydlenni neu 
  • bod siopau sy’n dangos y logo’n gwerthu cynnyrch lleol yn y siop

Cyn gallu dangos y Nod Cynnyrch, caiff holl aelodau’r cynllun eu dilysu i sicrhau eu bod yn gymwys.

Dywedodd Joanne Welch, swyddog bwyd Cyngor Sir Penfro, ei bod wedi cael ymateb llawer o ymwelwyr oedd yn dweud faint yr oedd y Nod Cynnyrch wedi cyfrannu at eu gwyliau yn y Sir.

“Roeddent wedi bwyta cynnyrch lleol drwy gydol eu harhosiad trwy dargedu tai bwyta a siopau oedd yn dangos y Nod a phrynu cynhyrchion oedd yn dangos y logo” eglurodd.

“Wrth gwrs, mae agwedd ffyddlondeb hefyd ar brynu cynnyrch lleol. Mae wedi creu brand i bobl yn y sir sy’n ffafrio cefnogi cynhyrchwyr lleol.”

Mae 280 o Aelodau Nod Cynnyrch Sir Benfro.

Os teimlwch y dylai eich busnes fod yn rhan o gynllun delwedd Nod Cynnyrch Sir Benfro, neu os hoffech enwebu rhywun allai fod yn aelod, Cysylltwch â Joanne Welch ar (01437) 776169.

ID: 1356, adolygwyd 15/11/2017