COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Nod Cynnyrch Sir Benfro

Gwneud Cais am Drwydded Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

  • Yn unol â rheolau’r Farchnad Ffermwyr, rhaid i’r holl gynnyrch fod wedi’i dyfu, ei brosesu, ei ddal, ei fragu neu ei wneud gan y cynhyrchwr. Dylai’r holl gynnyrch sy’n ychwanegu gwerth neu wedi’u prosesu gynnwys o leiaf 25% o gynhwysion o darddiad lleol, ble fo’n bosib. Ni chaniateir gwerthu unrhyw fwydydd sy’n cynnwys cynnyrch GM. Ni ellir gwerthu unrhyw gynnyrch sydd wedi’i brynu mewn - mae’n rhaid i’r gwerthwr werthu’r cynnyrch sydd wedi’i nodi ar ei g/chais trwydded grŵp yn unig.
  • Rhaid i’r holl gynnyrch fod wedi’i gynhyrchu o fewn 50 milltir i Hwlffordd.
  • Gellir ond gwerthu cynnyrch organig ardystiedig dan label organig.
  • Mae trefnydd y farchnad, Cyngor Sir Penfro, yn cadw’r hawl i wrthod cais, yn seiliedig ar gynnal cydbwysedd o werthwyr o fewn y farchnad ffermwyr. Rhoddir blaenoriaeth i’r cynhyrchwyr sydd fwyaf lleol i’r Farchnad.
  • Dim ond y cynhyrchwr, ei d/theulu, gweithiwr neu gynrychiolydd o’r busnes/grŵp sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â thyfu/cynhyrchu'r cynnyrch sydd ar werth, sydd â’r hawl i werthu’r cynnyrch.
  • Efallai y bydd sefydliadau tyfwyr lleol, cydweithfeydd, neu sefydliadau ymbarél (e.e. Marchnadoedd y Wlad) yn apwyntio cynrychiolydd i werthu cynnyrch cymysg ar stondin. Yn yr achosion hyn, rhaid i’r holl gynnyrch fod wedi’i labelu ag enw a chyfeiriad y cynhyrchwr. Mewn achos unrhyw gwmni cydweithredol, bydd angen i bob aelod o’r cwmni sydd â chynnyrch ar werth yn y farchnad ddarparu ceisiadau unigol. Bydd angen i bob aelod o’r cwmni cydweithredol weithio ar y stondin, yn eu tro.
  • Rhaid i’r holl werthwyr sy’n mynychu Marchnad Ffermwyr Hwlffordd, fod â gradd o safon cydymffurfiol, sef meddu ar sgôr o 3 neu uwch yn unol â’r Cynllun Graddio Hylendid Bwyd (FHRS)
  • Rhaid i’r holl werthwyr gynnal sicrwydd yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac atebolrwydd cynnyrch, ar gyfer lleiafswm o £2miliwn
  • Rhaid i’r stondinau a’r cynnyrch gydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth hylendid bwyd, labelu, olrhain a chyfansoddiadol perthnasol 

 

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Joanne Welch, Swyddog Datblygu Bwyd
Ffôn: (01437) 776169
E-bost: joanne.welch@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1353, adolygwyd 12/03/2020