Nod Cynnyrch Sir Benfro

Gwneud Cais am Drwydded Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

 • Yn unol â rheolau'r farchnad ffermwyr, mae'n rhaid i’r holl gynnyrch sy'n cael ei werthu fod wedi cael ei dyfu, ei brosesu, ei ddal, ei fragu neu ei wneud gan y cynhyrchydd.
 • Dylai'r holl gynhyrchion gwerth ychwanegol neu wedi'u prosesu gynnwys o leiaf 25% o gynhwysion lleol lle y bo'n bosib.
 • Ni chaniateir gwerthu bwyd sy’n cynnwys unrhyw gynhyrchion sydd wedi'u haddasu'n enetig. Nid oes modd gwerthu cynnyrch sydd wedi'i brynu, ac mae'n rhaid i’r stondinwr werthu'r cynnyrch a nodir ar ei gais am drwydded grŵp yn unig.
 • Yn ddelfrydol, dylai’r holl gynnyrch gael ei gynhyrchu o fewn 50 milltir i Hwlffordd.
 • Dim ond cynnyrch organig sydd wedi'i ardystio sy'n gallu cael ei fasnachu dan label organig.
 • Mae trefnydd y farchnad, Cyngor Sir Penfro, yn cadw'r hawl i ohirio cais yn seiliedig ar gynnal cydbwysedd stondinwyr yn y farchnad ffermwyr. Rhoddir mantais i gynhyrchwyr sydd fwyaf lleol i'r farchnad, os bydd dyblygiad o ran ceisiadau ar unrhyw adeg.
 • Dim ond y cynhyrchydd, ei deulu, gweithiwr, neu gynrychiolydd y busnes/grŵp sy'n ymwneud yn uniongyrchol â thyfu/cynhyrchu'r cynnyrch sydd ar werth sy'n cael gwerthu cynnyrch.
 • Gall sefydliadau tyfwyr lleol, cydweithfeydd neu sefydliadau ymbarél (e.e. Country Markets) benodi cynrychiolydd i werthu cynnyrch ar y cyd ar stondin. Yn yr achosion hyn, dylai'r holl gynnyrch fod â label sy'n cynnwys enw a chyfeiriad y cynhyrchydd.
 • Mae'n rhaid i'r holl fasnachwyr sy'n mynd i Farchnad Ffermwyr Hwlffordd gael eu sgorio ar safon sy’n cydymffurfio’n fras, sef sgôr o 3 neu'n uwch ar y cynllun sgorio hylendid bwyd.
 • Mae'n rhaid i'r holl fasnachwyr feddu ar yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a chynnyrch o o leiaf £2 filiwn.
 • Mae'n rhaid i stondinau a chynnyrch gydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth bwyd o ran hylendid, labeli, y gallu i olrhain, a chyfansoddiadau.

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Joanne Welch, Swyddog Datblygu Bwyd
Ffôn: (01437) 776169
E-bost: joanne.welch@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1353, adolygwyd 20/04/2023