Nod Cynnyrch Sir Benfro

Marchnad Ffermwyr Hwlffordd - Rhestr Masnachwyr

NID YW HOLL STONDINWYR YN DOD AR BOB DIWRNOD MARCHNAD

CIG A DOFEDNOD

CIG LODOR MEAT (BENNI THOMAS)
Ffôn: 01437 532277
E-bost: lodormeat@aol.co.uk / g.thomas22@sky.com
Lodor Fach, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro, SA66 7RD
Cig oen a chig eidion cartref, cig mochyn, bacwn a gamwn wedi'i halltu gartref. Selsig, eidionod a ffagots cartref. Cig eidion a chig llo Dexter ar gael trwy archeb. Rydym hefyd yn arbenigo mewn torri a phecynnu cig yn ôl gofynion pob cwsmer, h.y. cig mân, steciau, darnau - dim darn yn rhy fawr neu'n rhy fach! Cynigion bwyd poeth sy'n tynnu'r dŵr o'ch dannedd bob wythnos, gan ddefnyddio ein cynnyrch blasus ein hunain.
www.lodormeat.co.uk

COLAND RISE FARM MEATS (ANDREW, TRICIA a NATHAN ROGERS)
Ffôn:  01437 710295
E-bost:  cleddausalers@gmail.com
Cas-lai, Sir Benfro, SA62 5PS
Darnau, steciau, cig mân a byrgyrs blasus o ein buches sugno ein hunain.

CUCKOO MILL FARM (MARTIN a JULIE DAVIES)
Ffôn: 01437 762139
E-bost:  juliecuckoo@aol.com
Pelcomb Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6EA
Tyrcwn a fagwyd gartref ac amrywiaeth o gynhyrchion tyrcwn, gan gynnwys pate twrci a ffowls a fagwyd mewn ysgubor.
www.welshturkey.co.uk

GWELLA LTD (GWEN THOMAS)
Ffôn: 01970 612924
Symudol: 07791325706
E-bost:  gwella1@outlook.com
Mae Gwella yn fusnes bychan sy’n cael ei redeg gan y teulu, sy’n cynhyrchu cigoedd Cymreig unigryw wedi’u coginio ac wedi’u halltu, megis cig oen gyda: Garlleg a mintys, sbeisys Morocaidd a Nepalaidd. Cig eidion gyda: Sbeisys Morocaidd a Mecsicanaidd. Hyd y gwyddom ni, ni yw’r unig bobl yn Ewrop sy’n cynhyrchu cig oen wedi’i halltu’n wlyb. Rydym hefyd yn gwneud risolau a ffagots cig oen/eidion.

HAZELWELL ORGANIC FARM (PAUL OEPPEN)
Ffôn: 01994 241099
E-bost: pauloeppen@hotmail.com
Hazelwell Farm, Ciffig, Whitland, Carmarthenshire, SA34 0LU
Cig eidion ac oen organig sydd wedi ennill gwobrau.  Cig eidion a chig oen o fridiau brodorol Prydeinig.

PYSGOD

OCEAN SEAFOODS AND SHELLFISH (ALLAN & BELINDA OWSTON)
Ffôn: 01437 710337
E-bost: allanowston@gmail.com
Busnes pysgota a phrosesu teuluol yw Ocean Seafoods and Shellfish. Byddwn yn dal a chynhyrchu amrywiaeth o fwyd môr gan gynnwys crancod brown, crancod parod, cig crancod gwyn a brown, cimychiaid parod ac wedi’u coginio, gwichiaid môr a physgod ffres.
Croeso i archebion.
Cludo ar gael.
www.oceanseafoods.co.uk

PEMBROKESHIRE SCALLOPS (NEIL WALTERS)
Ffôn: 07725 033238
E-bost: pembrokeshirescallops@outlook.com
Tymor y Sgolopiau: 1 Mai - 1 Hydref
Sgalopiau Sir Benfro wedi eu dal gan blymiwr heb ddifrodi gwely'r môr - gwybodaeth am dynnu'r cregyn ac ymdrin ar gael wrth y stondin.

CYFFEITHIAU

PARC Y DDERWEN - FERMENTS (LAUREN SIMPSON & PHIL MOORE)
Ffôn: 01994 448 275
E-bost: parcydderwen@gmail.com
Bwydydd wedi’u heplesu, er mwyn perfedd hapus a meddwl iach. Yn gynhyrchwyr bwydydd tymhorol, iachus, wedi’u gwneud gartref, mae Parc y Dderwen yn cynhyrchu sauerkraut amrwd, probiotig sy’n ardderchog fel byrbryd iachus neu fel ychwanegiad blasus i’ch pryd bwyd.
www.facebook.com/ParcyDderwen
www.instagram.com/parc_y_dderwen

FARMERS FOOD AT HOME (ANNE-MARIE HARRIES)
Ffôn:  07960 093 716
E-bost:  farmersfoodathome@gmail.com
The Paddock, Llanreithan, Mathri, Sir Benfro, SA62 5LG
Mae Anne Marie Harries yn creu ystod eang o jamiau, catwadau, jelïau a marmalêd cartref, a gwneir llawer o'r rhain gan ddefnyddio cynnyrch a dyfir ar ei fferm neu a gesglir o wrychoedd yn Sir Benfro ac mae wedi perffeithio ei ryseitiau gan gynnwys ei chatwad afal a betys a'i chatwad ffa, jam tsili poeth, jeli mint a jeli mieri a marmalêd oren Seville.
www.farmersfoodathome.co.uk

DEBON

THE SOAP SHACK (GARETH & CANDY GOODMAN)
Ffôn:  07462344477
E-bost:  jackular4@hotmail.com
Rydym yn ŵr a gwraig sy’n byw yng Nghastell Newydd Emlyn sy’n ymfalchio yn y ffaith ein bod yn gwneud ein holl gynnyrch a llaw. Rydym yn cynnig ystod wych o sebon, gan gynnwys ystod ar gyfer croen sensitif, a ffrwydron bath, canhwyllau soi sy’n llosgi am gyfnod hirach, yn ogystal a balms a sgwrion, heb anghofio am ein siampŵ i gŵ!

 ALPACAS

ALPACAS TYNEWYDD (STEPHEN AC EMMA COOPER)
Ffôn:  01994 241593     
Symudol:  0780 663580
E-bost:  stevecooper805@gmail.com
Tynewydd, Cwmfelin Boeth, Hendy-gwyn ar daf, Sir Benfro, SA34 0RR
Mae Steve ac Emma'n cynhyrchu ystod eang o gynnyrch gwlân alpaca meddal o'u haid o alpacas, gan gynnwys bŵtîs, sgarffiau, sanau, hetiau beanie a leg warmers, gan enwi ond rhai - wedi eu gwneud 100% â gwlân alpaca naturiol.

PLANHIGION & MEITHRINFEYDD

CANOLFAN BLANHIGION A MEITHRINFA NEWBRIDGE (PHIL a JANE DAVIES)
Ffôn/Ffacs: 01437 731678
E-bost: newbridgenursery@btinternet.com
Crundale, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4EJ Amrywiaeth fawr o blanhigion wedi eu tyfu gartref, yn cynnwys llwyni, blodau parhaol, dringwyr, planhigion i'w plannu mas a phlanhigion llysiau.
www.newbridgenursery.co.uk

RHOSHILL HERBS AND GARDEN PLANTS (ANDY a LIZ COOK) NCH ac OND gardd
Ffôn/Ffacs: 01239 841827
E-bost: andy.herb@btinternet.com
Ffermdy Tripp, Rhoshill, Aberteifi, Sir Benfro, SA43 2TX
Tyfwyr mwy nag 150 o amrywiaethau o  BERLYSIAU a 80 o amrywiaethau o lwyni, wedi eu tyfu o doriadau a hadau ar ein safle ein hunain.  Pob un wedi ei dyfu mewn modd cydnaws â'r amgylchedd.  

FFRWYTHAU A LLYSIAU

FFERM BLAENCAMEL (ANNE EVANS a PETER SEGGER)
Ffôn: 01570 470529
E-bost:  anne@blaencamel.competer@blaencamel.com 
Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DB
Amrywiaeth eang o lysiau organig, saladau gydol y flwyddyn, rhai ffrwythau a blodau. Hefyd, jamiau a siytni a wnaed o gynhwysion organaidd ac o'n cynnyrch ein hunain.

F J HATHWAY & SONS (BARRY HATHWAY)

Ffôn/Ffacs: 07977097539
Broomhill Farm, Angle, Pembroke, Pembrokeshire, SA71 5AH
Llysiau cymysg cartref tymhorol gan gynnwys moron, pannas, rwdins, tatws, betys cochion, ffa, brocoli, cennin a bresych gwynion, ynghyd â garlleg, winwns, cucumer ac eirin Mair yn eu tymor.                                                 

SPRINGFIELDS FRESH PRODUCE (MAENORBŶR) CYF (PAT a NICK BEAN)
Ffôn/Ffacs: 01834 871746
E-bost: nickpatbean@yahoo.co.uk
Maenorbŷr, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7SL
Amrywiaeth o ffwythau meddal, tatws, merllys, llysiau maes, cennin Pedr a phlanhigion i'w plannu mas, i gyd wedi eu cynhyrchu gartref yn uniongyrchol ar y fferm.                              

POBI

HWLFFORDD COUNTRY MARKETS (HELEN CECIL)
Ffôn: 01437 890032
E-bost: h.cicil8@btinternet.com
(J ANNIS) 07773 464696
Popehill Villa, Popehill, Johnston, Hwlffordd, Sir Benfro SA62 3NX
Dewis mawr o nwyddau wedi eu pobi gartref, melys a sawrus, llysiau ffres yn eu tymor, jamiau ac ati, nwyddau wedi eu gwau ac amrywiaeth o grefftau, nwyddau wedi'u gwau ac eitemau crefft amrywiol, ac amrywiaeth o anghenion dietegol yn ogystal ar gais.
www.country-markets.co.uk


WELSH BAKERY (BRIAN a ROB DAVIES)
Ffon: 01437 762981
45 Yr Hen Bont, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2EZ
Popty a Chaffi yn 129 Robert Street, Aberdaugleddau,
Sir Benfro, SA73 2DP
Ffôn: 01646 695183
E-bost: welshbakery@btinternet.com

Amrywiaeth fawr o fara a rholiau newydd eu pobi, yn cynnwys bara arbenigol fel surdoes. Dewis hefyd o grystiau melys, picau ar y maen, toesenni a phastenni a phasteiod sawrus.
www.welshbakery.net

 

LLAETHDY

PENNSYLVANIA FARM FREE RANGE EGGS (MR & MRS HAVARD-EVANS)
Ffôn:01437 762176
E-bost: penn_farm@yahoo.co.uk
Pennsylvania Farm, Cryndal, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4DF
Wyau sydd wedi ennill gwobrau o ieir a hwyaid sy'n cael crwydro'n rhydd - ‘Mae Ieir Hapus yn Ieir Buarth' - ‘Blaswch yr Ansawdd'.
www.pennsylvaniafarmfreerange-eggs.co.uk

TEIFI FARMHOUSE CHEESES (JOHN SAVAGE)
Ffôn: 01239 851528
E-bost: john@teificheese.com
Glynhynod Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion, SA44 5JY
Amrywiaeth eang o gawsiau caled a meddal gwobrwyol o ansawdd danteithiol, hufennog ac amrywiaeth eang o sawrau, gan gynnwys Addewid Celtaidd, enillydd deg medal aur, sy'n ei wneud yn gaws mwyaf gwobrwyol Prydain. Ynghyd â Gin Gwymon Organig; Gin Ffermdy Llysieuol Organig; Gwirod Oren Organig; a Chwisgi Scotch Grawn Sengl.  Hefyd, Saws Tsili rhyfeddol Danny, o ‘boeth' i ‘boeth iawn'!  Archebwch eich sawsiau tsili yn chillisensation@hotmail.co.uk
www.teificheese.co.uk

MÊL

GEORGE DURHAM HONEY  (GEORGE DURHAM)
Ffôn:  01437 710056
E-bost:  gwdurham13@btinternet.com
Old Park, Chapel Road, Keyston, Hwlffordd,  Sir Benfro, SA62 6HL
Mêl, darnau dil mêl a chanhwyllau cwyr, ynghyd â balm gwefus mêl a chyffug mêl. Basgedi mêl rhodd Nadolig ar gael.

 

ID: 1349, adolygwyd 30/05/2018