Nod Cynnyrch Sir Benfro

Marchnad Ffermwyr Hwlffordd - Rhestr Masnachwyr

Nid Yw Holl Stondinwyr Yn Dod Ar Bob Diwrnod Marchnad

 

Cig A Dofednod


Church Hillbilly (Dave Church)

Ffôn: 07857 480029
E-bost: info@churchhillbilly.com
Fronrhydd, Treletert, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5TL
Cig gafr ffres o eifr sy'n cael eu magu ar ein fferm ein hunain. Pecynnau bwyd blasu o gynhyrchion cig gafr, megis stiw, cyrri neu bâte’r afu (bydd y potiau a gynigir yn amrywio dros amser a'r tymhorau).  Ceir prydau lled barod y gall cwsmeriaid eu haildwymo a’u gweini - bydd yr holl gynhwysion ychwanegol naill ai'n cael eu tyfu gartref neu o gynhyrchion lleol lle y bo'n bosibl.
Rydym yn magu haid o eifr Boer masnachol ar gyfer eu cig. Bydd yr holl gynhyrchion cig a werthir gennym yn cynnwys cig geifr o anifeiliaid a gafodd eu geni a’u magu ar ein fferm – nid ydym yn prynu unrhyw anifeiliaid i’w magu ar gyfer cig. Rydym yn falch o'r gofal a'r cariad a roddir i bob anifail yn ein haid ac yn cynnig gwerthu ein cynhyrchion fel y gall pawb 'blasu'r cariad'.

CIG Lodor Meat (Benni Thomas)

Ffôn: 01437 532277
E-bost: lodormeat@aol.co.uk / g.thomas22@sky.com
Lodor Fach, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro, SA66 7RD
Cafodd ein cig eidion Dexter cartref ei besgi 100% ar borfa, nid ei borthi ar gorn, ac yn llawn omega-3 o’r herwydd. Caiff ei ladd a’i bacio yn ein Siop Fferm yn yr un modd â’n Cig Oen Mynydd Cymru. Byddwn yn sychu cig moch a gwneud ein selsig, eidionod, ffagots, pasteiod, rholiau selsig ac wyau selsig ein hunain. Byddwn hefyd yn gwerthu cig moch, tatws, wyau, mêl, jamiau, siytni a theisenni cartref lleol a llawer mwy yn ein Siop Fferm, a gafodd yr enw “Carla’s Shop” gennym. Cadwch olwg am Gynigion Arbennig y Tymor.

Coland Rise Farm Meats (Tricia Rogers)            

Ffôn:  01437 710295
Ffôn symudol:  07526 691 805
E-bost:  welshbeefuk@gmail.com
Cas-lai, Sir Benfro, SA62 5PS
Porthir ein cig eidion cartref â glaswellt ar ein fferm hyfryd yng Nghas-lai; gan fod yr anifeiliaid yn cael eu porthi â glaswellt, ceir cig sy’n toddi yn eich ceg ac sy’n flasus ac yn frith. Mae ein cynhyrchion yn cynnwys: darnau o gig, steciau, briwgig a chig sydd wedi'i dorri yn ddarnau bach, a byrgyrs cig eidion di-lwten yw arbenigedd Tricia, sydd wedi'u creu o’i rysáit ei hun. Rydym hefyd yn hongian ein cig eidion yn ein storfa oer ar y safle. Danfonir ein hanifeiliaid at y lladd-dy lleol yn Hwlffordd, sy'n lleihau ein milltiroedd bwyd i bron i sero.

Cuckoo Mill Farm (Martin and Julie Davies)

Ffôn: 01437 762139
E-bost: juliecuckoo@aol.com
Pelcomb Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6EA
Twrcïod a chywion a fagwyd gartref.

Hazelwell Organic Farm (Paul Oeppen)

Ffôn: 01994 241099
E-bost: pauloeppen@hotmail.com
Cig eidion ac oen organig sydd wedi ennill gwobrau.  Cig eidion a chig oen o fridiau brodorol Prydeinig.

 

Pysgod A Bwyd Môr

Ocean Seafoods and Crab Shack (Allan Owston)

Ffôn:  07772121823
E-bost:  sales@oceanseafoods.co.uk
Keeston, Sir Benfro, SA62 6HL
Mae Ocean Seafoods & Crab Shack yn fusnes pysgota a bwyd teuluol. Rydym yn dal ac yn cynhyrchu amrywiaeth o fwyd môr, pysgod cregyn, pysgod ffres a chynhyrchion sy'n barod i'w bwyta.
Rydym yn croesawu archebion. Mae gwasanaeth dosbarthu ar gael.

 

Cyffeithiau

Pleasantly Pickled (Carol Vine)         

Ffôn:  07866515322
E-bost:  pleasantlypickledltd@gmail.com
9 Riverside Close, Penfro, Sir Benfro, SA71 4PZ
Amrywiaeth eang o bicls, siytni a sawsiau o safon uchel a wnaed gartref, megis nionod wedi'u piclo, betys wedi'u piclo ac wyau wedi'u piclo, picalili, a siytni Indiaidd, betys, tomato a mango, yn ogystal â basgedi a phacedi rhodd o'n cynhyrchion.

The Welsh Saucery (Kara Lewis)

Ffôn: 07974168824
E-bost: kara@thewelshsaucery.co.uk
West Ford, Trefgarn, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5LR
Sawsiau a sesnin a wnaed gartref â llaw gan ddefnyddio cynhwysion o safon.

 

Blodau

Blossoms and Berries (Clare Gray) 

Ffôn: 07554 004637
E-bost:  preseliblossoms@gmail.com
3 Taylors Row, Hermon, Sir Benfro, SA36 0DS
Ffarm flodau gynaliadwy sy'n cynhyrchu tuswau o flodau a thorchau tymhorol

 

Danteithion I'ch Anifeiliaid Anwes

The Pembrokeshire Pet Bakery (Alison Fowler & Kerry Fowler) 

Ffôn: 07974 789284
E-bost: pembspetbakery@gmail.com
1 River View, Llangwm, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4JW
Busnes teuluol yn Sir Benfro sy'n cynhyrchu danteithion cartref i'ch anifeiliaid anwes gan ddefnyddio cynhwysion sy'n 100% naturiol ac yn llysieuol.  Yn bennaf, pobi cacennau a bisgedi i gŵn yw'n harbenigedd ond rydym yn creu danteithion blasus i gathod a cheffylau hefyd.

Alpacas

Tynewydd Alpacas (Stephen and Emma Cooper) 

Symudol:  0780 663580
E-bost:  tynewyddalpaca@gmail.com
Tynewydd, Cwmfelin Boeth, Hendy-gwyn ar daf, Sir Benfro, SA34 0RR
Amrywiaeth eang o gynhyrchion gwlân meddal a phrydferth alpaca o'u buches eu hunain, gan gynnwys 'booties', scarffiau, sanau, hetiau a chynheswyr coesau - i gyd wedi eu gwneud 100% wlân naturiol alpaca.

 

Planhigion & Meithrinfeydd

Greenacre Market Garden (Leah and Sola)

Ffôn:  07871090401/07563900306
E-bost:  greenacremarketgarden@outlook.com
Folly Cross, Llanteg, SA67 8QG
Dewis da o Gennin-Pedr tymhorol a dyfwyd yn Sir Benfro (cyfanwerthu ar gael).

 

Ffrwythau A Llysiau

Blaencamel Farm (Anne Evans and Peter Segger)

Ffôn: 01570 470 529
E-bost:  anne@blaencamel.com / peter@blaencamel.com 
Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DB
Amrywiaeth eang o lysiau organig, saladau gydol y flwyddyn, rhai ffrwythau a blodau. Hefyd, jamiau a siytni a wnaed o gynhwysion organaidd ac o'n cynnyrch ein hunain.

Popty

Anuna Craft Bakery (Andrew and Elizabeth Neagle)

Ffôn:  01545 590 490
Ffôn symudol: 07527 550 377
Capel Dewi, Llandysul, Ceredigion, SA44 4PP
E-bost:  bakery@anuna.co.uk
Becws crefftwrol sy'n cynnig bara surdoes a croissants a wnaed â llaw ac wedi'u pobi ffres ar foreau'r farchnad.  Gan ddefnyddio ein meithriniad cychwyn surdoes ein hunain, blawd organig a halen môr, mae ein bara yn cael ei wneud â llaw a’i eplesu'n araf er mwyn creu blas gwell a mwy o werth maethol.
Mae archebion cyfanwerth ar gael, a chyrsiau cyflwyniadol i surdoes o'n becws tŷ fferm.

Haverfordwest Country Markets (Helen Cecil)                  

Ffôn: 01437 890032 (HELEN CECIL)  Ffôn: 01348 811 121 (J ANNIS)
E-bost: h.cicil8@btinternet.com / jennie.annis@btinternet.com
Popehill Villa, Popehill, Johnston, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3NX
Amrywiaeth fawr o gynhyrchion melys a sawrus wedi’u pobi gartref, llysiau ffres sydd yn eu tymor, jamiau ac ati, cynhyrchion wedi'u gwau, a chymysgedd o eitemau crefft.  Rydym yn cymryd archebion ar gyfer cynhyrchion sy’n bodloni gofynion deietegol, h.y. di-lwten, fegan ac ati.

Rocky Bees (Rachael Morgan)                            

Ffôn: 07814 769718
E-bost: chefrocky88@gmail.com
48 Gwyther St, Doc Penfro, SA72 6HB
Helô! Rachael "Rocky" Morgan ydw i ac rwy'n cogydd sydd wedi'i chymhwyso a'i hyfforddi mewn ciniawa coeth.
Mae fy mwyd wedi'i ysbrydoli'n bennaf gan Sgandinafia. Rwy'n defnyddio dulliau coginio a phiclo’r rhan hon o’r byd i greu detholiad eang o brydiau parod ffres a smörgåsbords tymhorol gosod (bwydlenni blasu gosod). Rwyf hefyd yn creu detholiad o deisennau melys, teisennau crwst sawrus a bara traddodiadol tymhorol â llaw.
Mae'r cynhwysion i gyd o gyflenwyr lleol, wedi’i chwilota, neu o Brydain.

 

Llaethdy

Caws Teifi Cheese                        

Ffôn: 01239 851528
E-bost: sales@teificheese.com
Fferm Glynhynod, Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion, SA44 5JY
Cawsiau arobryn a wnaed o laeth amrwd organig lleol.
Yn ogystal â distyllfa Da Mhile – gwirod organig a wnaed ar yr un fferm â chaws Teifi.
Hefyd, sawsiau tsili Danny. Gallwch archebu eich sawsiau tsili o chillisensation@hotmail.co.uk.

Dolwydd Dairy Sheep (Nick and Wendy Holtham)

E-bost:  defaiddolwerdd@gmail.com
Defaid Dolwerdd, Crymych, Sir Benfro, SA41 3QU
Dewis o gawsiau llaeth defaid meddal, glas a gwasgedig, ynghyd â sanau ac eitemau eraill a wnaed o wlân a nyddwyd gartref ac a wauwyd â llaw gan Wendy.             

Pennsylvania Farm Free Range Eggs (Mr and Mrs Havard-Evans)

Ffôn:01437 762176
E-bost: penn_farm@yahoo.co.uk
Pennsylvania Farm, Cryndal, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4DF
Wyau sydd wedi ennill gwobrau o ieir a hwyaid sy'n cael crwydro'n rhydd - ‘Mae Ieir Hapus yn Ieir Buarth' - ‘Blaswch yr Ansawdd'.

Mêl

Old Park Apiary (George Durham)

Ffôn:  01437 710056
E-bost:  gwdurham13@btinternet.com
Old Park, Chapel Road, Keyston, Hwlffordd,  Sir Benfro, SA62 6HL
Teulu cadw gwenyn yn Sir Benfro gyda chychod gwenyn lleol, yn cynhyrchu mathau amrywiol o fêl pur o’r wlad a chynhyrchion cŵyr gwenyn fel blociau cwyr, canhwyllau a pholish.

 

Diodydd

Victoria Inn (Kate and Andrew Miller)

Ffôn:  01437 710426
E-bost:  info@thevictoriainnroch.com
Victoria Inn, Y Garn, Sir Benfro, SA62 6AW
Yn bragu dewis eang o gwrw crefft, gan gynnwys y "NewgAle" poblogaidd, sydd ar gael i flasu yn y Victoria Inn o'r gasgen yn ogystal ag mewn poteli, pecynnau rhodd a chasgenni bach.

Crefft

Pembrokeshire Beach Tree (Andrea Hill)

Ffôn: 01646 697399
Symudol:07377 552 077
E-bost: pembrokeshirebeachtree@hotmail.com
7 George Street, Milford Haven, Pembrokeshire, SA73 2AY
Dewis unigryw o anrhegion a wnaed â llaw wedi’u hailgylchu, gan ddefnyddio gwydr môr a chrochenwaith môr o draethau Sir Benfro a phren lleol wedi’i adfer.

 

ID: 1349, adolygwyd 20/04/2023