Nod Cynnyrch Sir Benfro

Rhestr Aelodau Nod Cynnyrch Sir Benfro

Crefftau
Manwerthwyr
Gwneuthurwyr
Lletygarwch


CREFFTAU

Ms Lindy Dennis 
Caerwen Arts Studio 
Glandwr 
Hebron 
Sir Benfro 
SA34 0UA 
Ffôn:  01994 419537 
Oriel yn gwerthu paentiadau gan arlunwyr lleol, cerfluniau, nodweddion dwr, tirluniau a morluniau porslen ac ati.

Mrs Shirley Norman 
Calligraphic Cards 
2 Holbrook Close 
Aberllydan 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 3JE 
Ffôn/Ffacs:  01437 781775 
E-bost: Scribe@CalligraphicCards.co.uk
Gwefan: www.calligraphiccards.co.uk
Cardiau cyfarchion, comisiynau caligraffig, dyfrlliwiau.

Ann Stubbs a Gary Roberts 
Celtic Images Gallery and Crafts 
Hilton Court Gardens 
Y Garn
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 6AE 
Ffôn:  01437 711110 
E-bost:  annandgary@celticimages.co.uk
Gwefan:  www.celticimages.co.uk 
Tirluniau mewn ffotograffau a phaentiadau. Anrhegion ar gael - crefftau, cardiau a llyfrau. Fframio lluniau ar y safle.

Mr Robert Jakes 
1 Home Farm Cottage 
Ystagbwll 
Sir Benfro 
SA71 5DQ 
Ffôn:  01646 661485 
Ffacs:  01252 793726 
Cerflunio.

Mr John Fish 
John Fish B.Sc. Cyhoeddwyr 'Tenby in Wales' 
Garthowen 
Serpentine Road 
Dinbych-y-pysgod 
Sir Benfro 
SA70 8DD 
Ffôn:  01834 843533 
Llenyddiaeth Gymraeg gyfoes.

Mr David Ellis 
Kadkinsky Charcoals Cyfyngedig 
Fresh Fields 
Tanners Lane 
Tredeml
Arberth 
Sir Benfro 
SA67 8SG 
Ffôn/Ffacs:  01834 860405 
E-bost:  art@kadinsky 
Gwaith celf gan Chris Burns. Siarcol gan Saderup. Lluniau llonydd o ffilmiau celfyddyd Kadinsky.

Ms Philippa Lewis 
Little Haven Pottery 
Grove Place 
Yr Aber Bach 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 3UG 
Ffôn:  01437 781015
E-bost:  littlehavenpottery@supanet.com 
Crochenwaith caled o gynllun gwreiddiol gydag addurniadau deniadol, o waith llaw, wedi eu haddurno, eu sgleinio a'u tanio ar y safle.

Ms Jackie Maddocks 
Melin Trefin 
37 Ffordd y Felin 
Trefin 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 5AX 
Ffôn:  01348 837235 
Canolfan wehydda, siop grefftau ac ystafelloedd te.

Margaret Jones 
Oriel Glan-y-Môr Gallery 
Y Wesh 
Abergwaun 
Sir Benfro 
SA65 5AE 
Ffôn:  01348 874787 
Oriel dan ofal yr arlunwyr, yn arbenigo mewn paentiadau fforddiadwy a gwreiddiol o ogledd Sir Benfro. Cyfuniad diddorol o arddulliau gweithio gan rai o arlunwyr a chrefftwyr Sir Benfro.

Angela Samuel a Pauline Beynon 
Oriel-y-Felin Gallery and Tea Room 
Ffordd y Felin 
Trefin 
Sir Benfro 
SA62 5AX 
Ffôn/Ffacs:  01348 837500 
E-bost:  gallery@oriel-y-felin.com
Gwefan:  www.oriel-y-felin.com 
Casgliad sy'n newid yn gyson o baentiadau, printiau, cardiau a chrochenwaith gan artistiaid Cymreig a rhai a wahoddwyd. Hefyd, te, coffi, cinio ysgafn a chawl cartref.

Mr Roger Sztencel 
Pembrokeshire Boxes 
Ty Dan Coed 
Trecelyn 
Casmorys 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 5DW 
Ffôn:  01348 840929 
E-bost:  roger.sztencel@ntlworld.com 
Saer blychau/saer celfi - blychau ar gyfer tlysau, gemau ac ati. Celfi a chypyrddau bach.

Mrs Vivienne Lockton
Preseli Mohair Centre 
Dolau Isaf Farm 
Mynachlog-ddu 
Clunderwen 
Sir Benfro 
SA66 7SB 
Ffôn/Ffacs:  01994 419327
E-bost:  info@preselimohaircentre.com
Gwefan:  www.preselimohaircentre.co.uk 
Dillad o waith llaw ac edafedd o'n diadell ein hunain o eifr Angora. Ystafell arddangos gyda sanau, hetiau, menig, sgarffiau a chapiau tebot, blancedi ac ati o Angora, rygiau croen gafr Angora a chrochenwaith gafr unigryw.

Mrs Fran Boultbee 
The Slate Workshop 
Pont Hywel Mill 
Llangolman 
Clunderwen 
Sir Benfro 
SA66 7XJ 
Tel/Fax:  01994 419543
E-bost:  biz@slate-workshop.co.uk
Gwefan:  www.slate-workshop.co.uk
Dylunio a chynhyrchu eitemau o'r radd flaenaf o lechen Gymreig, yn arbenigo mewn llythrennau cain a dyluniadau ar gyfer placiau, cofebion, deialau haul ac ati.

Mr Neil Croucher
The Saundersfoot Glass Gallery 
Y Strand
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9ES
Ffôn:  01834 849351
E-bost:  neil@the-glass-gallery.co.uk
Gwefan:  www.the-glass-gallery.co.uk
Stiwdio waith/oriel yw Oriel Wydr Saundersfoot. Mae'r holl waith sy'n cael ei arddangos wedi ei ddylunio a'i wneud yn y stiwdio - gwydr lliw traddodiadol a chyfoes, gwydr ymdoddedig a gwydr wedi ei wneud â lamp, drychau, gemwaith gwydr, dysglau a llestri, cerfluniau ac anrhegion bach.

Mrs Diane Croucher
The Soap Slab
Y Strand
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9ES
Ffôn:  01834 849351
Gwefan:  www.thesoapslab.co.uk
Gwneuthurwr sebon a chanhwyllau - mae pob sebon  Soap Slab yn addas i bobl fegan ac wedi ei wneud o gynhwysion naturiol sydd heb gynnwys cemegau, lliwiau na chadwolion artiffisial.

Jake Humphries a Stephanie Smith
Uniqueworks Handmade Furniture
London House
62A Saint James Street
Arberth
Sir Benfro     SA67 7DB
Ffôn: 01834 218397
E-bost: info@uniqueworks.co.uk
Gwefan: www.uniqueworks.co.uk
Ystafell arddangos ar gyfer ein dodrefn unigryw o waith llaw. Byrddau bwyd, coffi ac achlysurol, dodrefn cain ac eitemau eraill i'r cartref, oll wedi'u gwneud o goed Cymreig cadarn. Arbenigo mewn comisiynau pwrpasol.

Yn ôl i'r brig 

 


MANWERTHWYR

Mr Andrew Rees 
A J Rees a'i Meibion Cyf. (Cigydd)
Manwerthu: 29 Stryd Fawr
Arberth
Sir Benfro
SA67 7AR
Arlwyo: Unedau 3 & 4 Parc Busnes Gorllewin Cymru
Arberth
Sir Benfro
Ffon:  01834 861892
Ffacs:  01834 860470
E-bost:  admin@andrewreesbutchers.co.uk
Gwefan: www.andrewreesbutchers.co.uk
Dewis llawn o gig a ffowls ffres ac wedi rhewi.  Hefyd, pysgod mor, cregyn Aberffro, cimychiaid ac ati, ffres ac wedi eu dal yn lleol, dewis o bysgod mwg, eog, hadog, macrell ac ati.

Mr Hugh Scale
A Taste of the County (Four Seasons)
New Park
Bethesda
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9DS
Ffon:  01834 812911
Siop fferm yn gwerthu amrywiaeth gyflawn o gynhyrchion lleol ac organig, a geir yn lleol yn Sir Benfro lle bynnag y bo modd.

Mr H G Braun
Braun's Butcher
Marchnad Dan Do Dinbych-y-pysgod
Stryd Fawr
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 8EU
Ffôn:  01834 845661 / 07074 735665
Cigyddion.

Mr Phil Smith
Capital Roasters Cyf
Uned 8 Ystâd Ddiwydiannol Kingswood
Heol Llundain
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6SH
Ffôn:  01646 621096
Ffacs: 01646 687023
E-bost:  capitalroasters@btconnect.com
Gwefan:  www.capitalroasters.co.uk
Rhostio coffi a'i ddodi mewn pecynnau ar gyfer y fasnach arlwyo.

Mrs Elizabeth Chantler
Chantler Teas
21 Garn Fawr
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9JU
Ffôn: 01348 218508
E-bost: chantlerteas@gmail.com
Gwefan: www.chantlerteas.co.uk
Yn gwerthu te dail rhydd wedi'u ffynonellu'n foesegol yn cynnwys 15 o'n blasau ein hunain.

Ms Debra Horrell
Country View Farm Produce
Rafael Fach
Abergwaun
Sir benfro
SA56 9QG
Ffôn:  07769 961776
Wyau organig

Mr Danny Curtis
Dash Shellfish
Walton West
Yr Aber Bach
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 3UA
E-bost:  dcurt13@hotmail.com
Gwefan:  www.dashshellfish.co.uk
Cyflenwyr crancod a chimychiaid cochion byw, wedi’u coginio neu wedi’u prosesu.

Samantha Turner
Elements of Pembrokeshire
2 Y Strand
Llanussyllt
Sir Benfro
SA69 9ET
Rhif Ffôn : 01834 812 778
E-bost : elementsofpembrokeshire@gmail.com
Adwerthu celf a chrefftau o Sir Benfro.

Mr Fred Hughes 
Fred Hughes a'i Fab 
37 Heol Dewi 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 1ST 
Ffôn:  01437 763101 
Cig lleol, eidion, oen a phorc. Arbenigwyr mewn ffagots, byrgyrs a selsig cartref. Prydau parod wedi eu gwneud gartref - ciefau, cyrris a chebabs ac ati.

Mrs Anna Llewellin
Gate 2 Plate Farm Shop
Canolfan Golff Mayfield 
Lower Freystrop
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 4ET
Ffôn:  01437 779451
E-bost:  vickj@tiscali.co.uk
Siop fferm. 

Mr Gianni Di Lorenzo
Gianni's Ice Cream/Hufen lâ Gianni
11 High Street
Tyddewi
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 6SB
Ffôn: 01437 720403
E-bost: simejoanna8@gmail.com
Hufen iâ wedi'i gynhyrchu'n draddodiadol gan ddefnyddio llaeth organig lleol.

Mr a Mrs Evans
Gwaun Valley Meats/Siop Cigydd Cwm
3 Ffordd Tyddewi
Treletert
Sir Benfro
SA62 5SF
Ffôn:  01348 840838
Gwefan:  www.gwaunvalleymeats.co.uk
Siop – cigydd a phobydd.

Mr Paul Heywood 
Heywood's of Saundersfoot Cyf. 
1 & 2 Milford Street 
Saundersfoot 
Sir Benfro 
SA69 9ER 
Ffôn:  01834 811168 
Cigyddion manwerthu ac arlwyo, gyda'r holl gig o Orllewin Cymru. Selsig, ffagots a byrgyrs cartref ac ati.

Mrs Alison Hernandes-Hall
Mexican Coffee Co Cyf.
72 Heol Non
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6NU
E-bost:  enquiries@mexicancoffeeco.com
Gwefan:  www.mexicancoffeeco.com
Mewnforwyr ffa coffi gwyrdd – yn eu rhostio a’u gwerthu wedi’u rhostio a’u malu.

Mr John Thomas 
Milton Farm Shop 
Milton
Dinbych-y-pysgod 
Sir Benfro 
SA70 8PE 
Ffôn:  01646 651373 
Llaeth, bara, hufen ia, cyffeithiau, mêl a llysiau lleol, wyau buarth a fferm.

Mr a Mrs Elston
Milton Fish Shop
Old Mill House
Milton
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 8PH
Ffôn:  01646 650221
E-bost:  info@miltonfishshop.co.uk
Gwefan:  www.miltonfishshop.co.uk
Siop bysgod.

Mrs Janette Morgan-Foley
Morgan-Foley's Deli
22 Stryd Fawr
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7HD
Ffôn:  01834 843996
E-bost:  janette.morgan-foley@btconnect.com
Delicatessen.

Kate Kenniford-Allen
Nash Farm Shop
Lower Nash
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 4SU
Ffôn:  07812 021185  /  01646 682445
E-bost:  kate@lowernashfarm.co.uk
Gwefan:  www.nashfarm.co.uk
Maent yn cynhyrchu porc eu hunain, cig eidion, oen, selsig, byrgyrs, ffagots - pobi gartref cyhyd â’n caffi, yn ogystal â llysiau/salad.  Rydym yn defnyddio cynhyrchion eu hunain yn bennaf, gyda rhyw faint gan gyflenwyr lleol eraill.

Tracey Bucknell ac Andrew Humble 
Number 20 
20 Stryd y Farchnad 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 1NH 
Ffôn/Ffacs:  01437 763794 
E-bost:  number20@tiscali.co.uk 
Bwydydd tramor ac atodion ciniawa, arbenigo mewn cawsiau lleol a bwydydd eraill. Gwin, coffi, brechdanau ffres. Basgedi bwyd i'w rhoi yn anrheg ac anrhegion bwyd eraill.

Mr Matthew Parker 
Parker's of Tenby 
Crackwell Street 
Dinbych-y-pysgod 
Sir Benfro 
SA70 7HD 
Ffôn:  01834 845019 
Ffacs:  01834 843055 
E-bost:  matthewmgjp@aol.com 
Siop bwydydd tramor yn arbenigo mewn cynhyrchion o Sir Benfro, bwydydd arbenigol hefyd fel bwydydd heb glwten a diabetig.

Mr Matthew Burgess
Pembroke Sea 
Uned 7/10
Parc Busnes Gorllewin Cymru
Aberth
Sir Benfro 
SA62 7ES
Ffôn:  01437 769292 
E-bost:  matt.burgess@welshcakes.com
Gwefan:  www.pembrokesea.co.uk
Dosbarthu (cyfanwerthu) i fwytai, caffis a siopau lleol.

Neil Walters / Ceri Jones
Pembrokeshire Scallops
1 + 2 Colby Cottage
Llanhuadain
Arberth
Sir Benfro
SA67 8DZ
Ffôn:  07939981635
E-bost: pembrokeshirescallops@outlook.com
Cyflenwr sgolopiau a ddaliwyd gan ddeifwyr.

Mr A J Lawrence 
Premier Welsh Hampers Ltd 
42 Pembroke Road
Pont Fadlen
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1JT
Tel:  0800 9168835 
Email:  hampers@boxesofdelight.co.uk
Basgedi bwyd o ddanteithion Cymreig a rhoddion gyda chynhyrchion lleol a phecynnau ysbrydoledig. Gellir llunio basgedi a rhoddion yn unigol a'u danfon i unrhyw le ym Mhrydain.

Mr Derick Matthews
Preseli Coffee Roasters
2 Lettards Court
Treletert
Sir Benfro
SA62 5SR
Ffôn:  01348 840011
E-bost:  preseli.coffee@googlemail.com
Rhostio, prosesu a malu ffa coffi gwyrdd.

Meg Brace 
Priory Farm Shop 
Llan-Fair 
Dinbych-y-pysgod 
Sir Benfro 
SA70 8TN 
Ffôn/Ffacs:  01834 844662
Ffrwythau lleol a llysiau wedi eu tyfu gartref. Cacennau, teisennau, jam, cyffeithiau ac ati - o waith cartref. Wyau clos fferm, bara o'r becws lleol.

Mrs Cindy Rees 
Puffin Produce Cyf. 
Ystad Ddiwydiannol y Llwyn Helyg 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 4BS 
Ffôn:  01437 766716 
Ffacs:  01437 767319 
E-bost:  cindy@puffinproduce.com 
Tatws a blodfresych gan ffermwyr lleol yn Sir Benfro. Cynhyrchion ffres lleol gan oddeutu 40 o dyfwyr, cyfranddalwyr, wedi eu graddio a'u pecynnu ar y safle.

Mr John Hughes
Redbridge Produce and Flowers (Abergwaun) 
Wern Road 
Wdig 
Sir Benfro 
SA64 0AA 
Ffôn:  01348 872287 
Ffacs:  01348 873872 
Cyfanwerthu a dosbarthu ffrwythau a llysiau, tatws, planhigion mewn potiau a blodau wedi eu torri, popeth yn gynnyrch lleol yn ei dymor.

Mr Rhodri Maiden
Rhodri's Homemade Fudge
54 Charles Thomas Avenue
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6UR
Ffôn:  01646 622543  / 07975 567231
E-bost:  rmaiden@hotmail.co.uk
Cyffug gartref, cyflenwi busnesau eraill a’r cyhoedd.

Mr David Roch James 
Roch James a'i Fab Cigyddion 
5 Stryd y Farchnad 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 1NF 
Ffôn:  01437 763676 
Cigyddion manwerthu, yn gwerthu cigoedd a ffowls wedi eu magu'n lleol, cigoedd a chynhyrchio cig moch wedi eu coginio gartref. Hefyd, siop bwydydd ffansi yn gwerthu cawsiau, menyn, mêl, cyffeithiau, wyau.

Dr Alastair Kocho-Williams
Seren Brewing Company
Syfnau House
Rosebush
Clunderwen
SA66 7QY
Ffôn:  01437 532098
E-bost:  ali@serenbrewing.co.uk
Gwefan:  www.serenbrewing.com 
Bragdy sy’n cynhyrchu cyrfau.

Mr David Kempster
St Davids Food and Wine
Stryd Fawr
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6SB
Ffôn/Ffacs:  01437 721948
E-bost:  stdavidsfoodandwine@gmail.com
Gwefan
:  www.stdavidsfoodandwine.co.uk   
Delicatessen.

Mr Paul James
m/f T G Davies
Waltham House
Stryd y Farchnad
Trefdraeth
Sir Benfro
SA42 0PH
Ffon/Ffacs:  01239 820246
Cig, ffowls a helgig lleol yn eu tymor.  Bara lawr hefyd.  Ffagots, selsig, cigoedd wedi eu coginio a byrgyrs, oll wedi eu gwneud gartref.  Llysiau, mel a chaws lleol.

Mr Chris Draper 
The Fresh Produce Centre (Mark Hunter Cyf. gynt)
Ystad y Dwyrain
Ystad Busnes y Llwyn Helyg
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 4BW
Ffôn:  01437 760166 
Ffacs:  01437 764539 
Llysiau a saladau wedi eu paratoi gyda chynhyrchion lleol os oes modd. Hefyd, cyfanwerthu ffrwythau a llysiau.

Mrs Julia Horton-Powdrill
The Really Wild Farm Shop
Melin Nant Y Coy
Trefgarn
Cas-blaidd
Sir Benfro
SA62 5LR
Ffôn:  01437 741520
E-bost:  julia@reallywildfestival.co.uk
Gwefan:  www.reallywildfarmshop.co.uk
Siop yn gwerthu cig, llysiau a chawsiau lleol ac ati.

Miss Elaine Owen
The Veg Patch
5 Bryn Teg
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6SQ
Ffôn: 07812 034397
E-bost: thevegpatch16@gmail.com
Gwerthwyr llysiau, yn gwerthu gwahanol gynnyrch o Sir Benfro.

Mr Richard Francis
Upton Farm Frozen Foods Cyf.
Uned 5 Warrior Way
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6UB
Ffôn:  01646 685777 
Ffacs:  01646 621152 
Gwefan:  trwy yell.com 
Cyfanwerthwyr amrywiaeth fawr o fwydydd wedi’u rhewi a chynhyrchion hufen iâ. Nifer o gynnyrch Cymreig ac o Sir Benfro.

Mr Chris Davies
Walter Davies a’i Feibion 
Y Dociau 
Aberdaugleddau 
Sir Benfro 
Ffôn:  01646 692331 
Ffacs:  01646 690810 
E-bost:  acdavies1@hotmail.co.uk 
Masnachwr pysgod.

Welsh Hook Meat Centre Cyf. 
Woodfield 
Ffordd y Llwyn Helyg 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 4BW 
Ffôn:  01437 768876 
Ffacs:  01437 768877 
E-bost:  welshhookmeat@talk21.com
Gwefan:  www.welshhookmeat.co.uk
Cigyddion cyfanwerthu ac arlwyo yn arbenigo mewn cigoedd organig o Sir Benfro, yn cynnwys porc, cig eidion a chig oen, cig llo, cig moch a selsig cartref.

Mr David Coy 
Welsh Quality Meats Cyf. 
Ty Sir Benfro 
Cei Brunel 
Neyland 
Sir Benfro 
SA73 1PY 
Ffôn:  01646 601816 
Ffacs:  01646 602578
E-bost:  wqm@btinternet.com
Gwefan:  www.welshqualitymeats.co.uk
Dewis llawn o gigoedd, ffowls, helgig a chynhyrchion parod i'r gegin wedi eu gwneud ar y safle. Cig eidion, oen a phorc wedi eu cynhyrchu yng Nghymru ac yn lleol. Cigyddion cyfanwerthu ac arlwyo.

Lorna ac Ian Hipkins 
Wholefoods of Newport (Cyfyngedig)
Yr Hen Bopty 
East Street 
Trefdraeth 
Sir Benfro 
SA42 OSY 
Ffôn:  01239 820773
Ffacs:  01239 820330
E-bost:  alinor@dial.pipex.co.uk 
Manwerthwyr bwydydd a meddyginiaethau naturiol, dewis mawr o gynhyrchion organig a lleol yn cynnwys bara, cacennau, cawsiau, llysiau, saladau a ffrwythau. Amrywiaeth ragorol o winoedd a chwrw organig a llysieuol ac ati.

Mr Anthony Ryan 
Wisebuys
18 Stryd Fawr
Arberth
Sir Benfro
SA67 7AR
Ffôn:  01834 861880
E-bost:  Anthony@wisebuys.freeserve.co.uk
Gwefan:  www.wisebuys-wales.co.uk
Delicatessen o'r radd flaenaf yn gwerthu ffrwythau a llysiau. Cyflenwyr i'r fasnach gyfanwerthu a manwerthu. Dewis mawr o gynhyrchion lleol yn cynnwys bara a chacennau, cyffeithiau, cynhyrchion llaethdy, ffrwythau a llysiau. Modd archebu basgedi bwyd bob amser o'r flwyddyn.

Hefyd, siopa yn:
19 Main Street 
Penfro 
Sir Benfro 
SA71 4JS 
Ffôn:  01646 687046 
Ffacs:  01646 621547
E-bost:  Anthony@wisebuys.freeserve.co.uk
Gwefan:  www.wisebuys-wales.co.uk
Fel o dan Wisebuys yn Arberth uchod.

8 Ffordd Arberth
Llan-Fair
Saundersfoot
Sir Benfro
Ffôn:  01834 814709
E-bost:  Anthony@wisebuys.freeserve.co.uk
Gwefan:  www.wisebuys-wales.co.uk
Fel o dan Wisebuys yn Arberth uchod. 

Jake Humphries a Stephanie Smith
Uniqueworks Dodrefn o Waith Llaw
London House
62A Saint James Street
Arberth
Sir Benfro     SA67 7DB
Ffôn: 01834 218397
E-bost: info@uniqueworks.co.uk
Gwefan: www.uniqueworks.co.uk
Ystafell arddangos ar gyfer ein dodrefn unigryw o waith llaw. Byrddau bwyd, coffi ac achlysurol, dodrefn cain ac eitemau eraill i'r cartref, oll wedi'u gwneud o goed Cymreig cadarn. Arbenigo mewn comisiynau pwrpasol.

Mr a Mrs Eastwood 
Yerbeston Gate Farm 
Yerbeston 
Cilgeti 
Sir Benfro 
SA68 ONS 
Ffôn/Ffacs:  01834 891637
Gwefan:  www.farmshopfood.co.uk 
Enillydd y Fedal Aur yng Ngwobrau Gwir Flas 2005 am gig eidion sych a hen o Wartheg Duon Cymreig. Cyflenwadau hefyd o gwrw go iawn, gwinoedd, bara, cawsiau, cynhyrchion llaethdy a ffrwythau a llysiau.

Yn ôl i'r brig 

 


GWNEUTHURWYR

Mr Derek Lewis
1st Leaf Produce
Blaenafon
Brynberian
Crymych
Sir Benfro
SA41 3TN
07748613444
E-bost:  derek@firstleaf.co.uk 
Gwefan:  www.firstleaf.co.uk
Tyfwyr microddail, egin berlysiau ac egin bys ar gyfer salad a blodau bwytadwy.

Susan O'Dare a Bill Fransham
Alderwicks Cyfyngedig 
Priory Mill 
Haroldstone Lane 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 1UH 
Ffôn:  01437 762298 
Ffacs:  01437 765159 
E-bost: alderwicks@hotmail.co.uk
Gwefan: www.alderwicks.co.uk
Dwr Ffynnon Higgons (llonydd a phefriol) wedi ei botelu ger y ffynnon. Dwr gyda blasau naturiol 'aqua fruit'. Diod Ysgawen a diodydd ysgafn Alderwicks. Dewis newydd o ddiodydd ysgafn FX.

Krista James
A Little Cottage Kitchen
Lackerlee
Penycwm
Hwlffordd
Sir Benfro     
SA62 6JZ
Ffôn: 01437 720125  /  07702 482918
E-bost: kno421@hotmail.com 
Facebook: facebook.com/alittlecottagekitchen
Coginio cartref a gwneud jam a jeli.

Mrs Georgina Al-Kanaan
AMINA
Bustani Ya Siri
49 Kensington Road
Neyland
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 1RN
Ffôn:  01646 601598 
E-bost:  georgie@aminaonline.co.uk
Gwefan:  www.aminaonline.co.uk
Cacennau, bisgedi a siocled cartref,  gan ddefnyddio cynhwysion lleol, Prydeinig a Masnach Deg yn unig.

Mrs Janet Mathias 
Bakeaway 
Horse Park Farm 
Cresselly 
Cilgeti 
Sir Benfro 
SA68 0TY 
Ffôn:  01646 651319 
Cacennau a bisgedi cartref, yn cynnwys teisen sbwnj, sgons, picau ar y maen, bara brith, cacennau dathlu. Hefyd, arlwyo allanol.

Mr Dave Church
Church Hillbilly
Fronrhydd
Treletert
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 5TL
Ffôn: 07857 480 029
E-bost: churchhillbilly@btinternet.com
Gwefan: www.churchhillbilly.com
Gwerthu cig gafr o eifr a aned ac a fagwyd yn yr eiddo.

Mrs Anne-Marie Harries
Farmers Food At Home
The Paddock
Llanreithan
Mathri
SA62 5LG
Ffôn: 07960 093 716
E-bost: farmersfoodathome@gmail.com
Gwefan: www.farmersfoodathome.co.uk
Jamiau, Marmaledau, Jam Tsili, Siytni a Phicls Cartref, i gyd o gynnyrch lleol.

Mr Michael George
From Our Farm cyfyngedig
Upper Robeston Farm
Robeston West
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3TL
Ffôn: 07817 113792
E-bost: info@fromourfarm.co.uk
Gwefan: www.fromourfarm.co.uk
Biltong o ansawdd eithriadol wedi ei wneud ar ein fferm gan ddefnyddio cig eidion sydd wedi ei fagu ar ein fferm. Uchel mewn protein, isel mewn siwgr, Dim blasau, lliwiau na chadwolion artiffisial.

Ms Fiona Thomas
MarshMarloes
44 Goshawk Road
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2UB
Ffôn: 07969 096 724
E-bost: marshmarloes@gmail.com
Malws melys cartref a chynhyrchion malws melys, a wnaed yn Sir Benfro.

Mrs Megan McNamara
Moat Goats
Moat Village Farm
Y Mot
Ffordd Treglarbes
Sir Benfro
SA63 4RH
Ffôn: 07979 901135
E-bost: moatgoats@outlook.com
Gwefan: www.moatgoats.co.uk
Disgrifiad: Cig myn gafr ffres ac wedi’i rewi. Wedi’i fagu a’i werthu ar ein safle.

Mr Owen Rosser
Pembrokeshire Chilli Farm
16 Oliver’s View
Golden Hill
Penfro
Sir Benfro
SA71 4QF
Ffôn: 07917 422793
E-bost: pembrokeshirechillifarm@aol.com
Gwefan: www.pembrokeshirechillifarm.com
Disgrifiad: Sawsiau chilli, jamiau chilli a sbeisiau wedi’u gwneud o chilli’s sydd wedi eu tyfu’n lleol yma yn Sir Benfro.

Mr Jon Ryan, Mr Davis Halsted & Mr Chris Scourfield
Pembrokeshire Cider Company Ltd
6 Commons Road
Penfro
Sir Benfro
SA71 4EB
Ffôn: 07585 112 141
E-bost: pembrokeshirecider@hotmail.com
Microfragdy sy’n cynhyrchu seidr a sudd afalau.

Enw Rachel Anne Whitehall
Penrallt Goch Poultry
The Old Farmhouse
Penrallt Goch
Capel Newydd
Sir Benfro
SA37 0HH
Ffôn: 01239 842270
E-bost: rachel@penralltgoch.com
Cig Hwyaden a Chyw Iâr – wedi’u magu a’u cynhyrchu (Twrci a Gwydd tymhorol).

Ms Linda Screen
Fferm y Coetir
8 Horns Lane
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1NP
Rhif Ffôn :07967 366990
E-bost: info@thewoodlandfarm.co.uk
Gwefan : www.thewoodlandfarm.co.uk
Blodau Toredig – fferm fechan perma-amaeth a leolir ar 35 acer o dir coedlan a pherllan. Mae dros 90% o’n blodau yn cael eu tyfu yma ar ein fferm. Rydym yn wasanaeth blodeuwriaeth sy’n defnyddio ein blodau ein hunain yn bennaf, ond rydym yn defnyddio blodau o ffermydd blodau eraill o bryd i’w gilydd.

Mrs Ellen Picton
Trwffl
5 Tŷ Vanguard
Cei Nelson
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3BN
Rhif Ffôn : 01646 278 216 / 07780 470 366
E-bost : Ellen@healthaspire.co.uk
Gwefan : www.trwffl.co.uk
Peli siocled trwffl wedi’u gwneud gan ddefnyddio 72% o siocled Belgaidd, ynghyd â chynnyrch lleol o ansawdd da (hufen Sir Benfro ac amryw o gyflasynnau). Danteithion siocled tywyll blasus – bach iawn o siwgr. Yn ogystal, mae gennym gynnyrch nad yw’n cynnwys llaeth sydd yn addas ar gyfer feganiaid.

Mr Owen Rhys Griffiths
Welsh Jerky Company
23 Stryd Fawr
Arberth
Sir Benfro
SA67 7AR
Ffôn: 07870 533330 / 01834 861045
E-bost: sales@welshjerky.com
Gwefan: www.welshjerky.com
Cig eidion Cymreig 100% wedi'i sychu gan aer a'i farinadu, gan ddefnyddio'r cynhwysion naturiol mwyaf ffres yn unig, gan gynnwys garlleg, moron, seleri a sinsir ffres, ynghyd â stribedi o gig eidion coch.  Mae hyn yn creu Jerky tyner, sydd byth yn wydn ac sydd wedi'i sychu'n berffaith yn y dull traddodiadol.

 

Yn ôl i'r brig

 

LLETYGARWCH

Mr.Philip a Mrs Pippa Williams
Gwesty Gwledig Sant Lawrence
Cwmfreston
Sir Benfro
SA70 8RA
Rhif Ffôn : 01834 849 727 / 07714 344 984
E-bost : st.lawrencehouse@btinternet.com
Gwefan : www.stlawrencecountryguesthouse.co.uk
Llety Gwely a Brecwast sy’n cynnig brecwast wedi’i baratoi gan ddefnyddio cynnyrch o’n tir ein hun a/neu gynnyrch cyflenwyr lleol gan gynnwys jamiau a phiclau.

Mr Danny Curtis
Lobster and Môr
10 Grove Place
Yr Aber Bach
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 3UG
Ffôn: 07917 353 323 / 01437 781 959
E-bost: shop@lobsterandmor.co.uk
Gwefan: www.lobsterandmor.co.uk
Caffi bwyd i fynd / siop gyda thro yn y gynffon – caiff ein cyflenwyr eu dewis o’r cynhyrchwyr crefftau a bwyd lleol gorau oll.

Miss Hannah Clode
Watermans Arms
2 The Green
Penfro
Sir Benfro
SA71 4NU
Ffôn: 01646 682718
E-bost: Hannah@watermansarmspembroke.co.uk
Wefan: www.watermansarmspembroke.co.uk
Tŷ Tafarn a Bwyty.

 

 

ID: 1401, adolygwyd 13/07/2018