Nod Cynnyrch Sir Benfro

Rhestr Aelodau Nod Cynnyrch Sir Benfro

Crefftau
Manwerthwyr
Gwneuthurwyr
Lletygarwch


CREFFTAU

Ms Lindy Dennis
Caerwen Arts Studio
Glandwr
Hebron
Hendy-gwyn ar Daf
Sir Benfro
SA34 0UA
Ffôn:  01994 419 150
Symudol:  07546 532 527
E-bost:  lindydennis.wixsite.com
Gwefan:  lindydennis.wixsite.com/totem
Oriel yn gwerthu paentiadau, cerfluniau a brithweithiau artistiaid lleol. Polyn Totem 12’ gyda thema Gymreig.

Mrs Shirley Norman 
Calligraphic Cards 
2 Holbrook Close 
Aberllydan 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 3JE 
Ffôn/Ffacs:  01437 781775 
E-bost: Scribe@CalligraphicCards.co.uk
Gwefan: www.calligraphiccards.co.uk
Cardiau cyfarchion, comisiynau caligraffig, dyfrlliwiau.

Ann Stubbs a Gary Roberts 
Celtic Images Gallery and Crafts 
Hilton Court Gardens 
Y Garn
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 6AE 
Ffôn:  01437 711110 
E-bost:  annandgary@celticimages.co.uk
Gwefan:  www.celticimages.co.uk 
Tirluniau mewn ffotograffau a phaentiadau. Anrhegion ar gael - crefftau, cardiau a llyfrau. Fframio lluniau ar y safle.

Miss Sam Turner
Elements of Pembrokeshire
2 Y Strand
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9ET
Rhif Ffôn: 01834 812 778
E-bost: elementsofpembrokeshire@gmail.com
Facebook: Elements of Pembrokeshire
Instagram: elementspembs
Sefydlwyd yn 2015 ac mae gennym dros 80 o gyflenwyr wedi'u lleoli yn Sir Benfro, gan ein galluogi i arddangos detholiad gwych o roddion lleol o ansawdd uchel a wnaed â llaw – sy'n cipio elfennau prydferth Sir Benfro o arfordir a chefn gwlad. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth pwrpasol, fel y gallwch gomisiynu'r darn(au) perffaith a sicrhau bod eich rhodd yn arbennig ac yn unigryw.
Cyfeiriadau a Chyfeirnod Map OS: Wedi'i leoli yng nghanol Saundersfoot, ger llithrfa'r traeth – SN137049
Cyfleusterau: Yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio (dwbl) / Mae croeso i gŵn a pherchnogion sy'n ymddwyn yn dda / Dosbarthwr ffurflen noddi a dewis ddillad Dydd Calan Saundersfoot / Man casglu Saundersfoot ar gyfer cynllun Gofalu, Rhannu a Rhoi Sir Benfro; Wyatt & Jack Inflatable Amnesty.

Mr Robert Jakes 
1 Home Farm Cottage 
Ystagbwll 
Sir Benfro 
SA71 5DQ 
Ffôn:  01646 661485 
Ffacs:  01252 793726 
Cerflunio.

Mr John Fish 
John Fish B.Sc. Cyhoeddwyr 'Tenby in Wales' 
Garthowen 
Serpentine Road 
Dinbych-y-pysgod 
Sir Benfro 
SA70 8DD 
Ffôn:  01834 843533 
Llenyddiaeth Gymraeg gyfoes.

Mr David Ellis 
Kadkinsky Charcoals Cyfyngedig 
Fresh Fields 
Tanners Lane 
Tredeml
Arberth 
Sir Benfro 
SA67 8SG 
Ffôn/Ffacs:  01834 860405 
E-bost:  art@kadinsky 
Gwaith celf gan Chris Burns. Siarcol gan Saderup. Lluniau llonydd o ffilmiau celfyddyd Kadinsky.

Ms Philippa Lewis 
Little Haven Pottery 
Grove Place 
Yr Aber Bach 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 3UG 
Ffôn:  01437 781015
E-bost:  littlehavenpottery@supanet.com 
Crochenwaith caled o gynllun gwreiddiol gydag addurniadau deniadol, o waith llaw, wedi eu haddurno, eu sgleinio a'u tanio ar y safle.

Ms Jackie Maddocks 
Melin Trefin 
37 Ffordd y Felin 
Trefin 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 5AX 
Ffôn:  01348 837235 
Canolfan wehydda, siop grefftau ac ystafelloedd te.

Mr Roger Sztencel 
Pembrokeshire Boxes 
Ty Dan Coed 
Trecelyn 
Casmorys 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 5DW 
Ffôn:  01348 840929 
E-bost:  roger.sztencel@ntlworld.com 
Saer blychau/saer celfi - blychau ar gyfer tlysau, gemau ac ati. Celfi a chypyrddau bach.

Mrs Vivienne Lockton
Preseli Mohair Centre
Mynachlog-ddu
Clunderwen
Sir Benfro
SA66 7SB
Ffôn/Ffacs:  01994 419 327
E-bost:  info@preselimohaircentre.com
Gwefan:  www.preselimohaircentre.co.uk
Dillad dethol o waith llaw ac edau flew o’n diadell ein hun o eifr Angora. Ystafell arddangos gydag socs, hetiau, menig, sgarffiau, capiau tebot, blancedi ac ati o edau flew, carthenni moethus croen gafr hirflew a tsieni gafr unigryw.

Mrs Fran Boultbee 
The Slate Workshop 
Pont Hywel Mill 
Llangolman 
Clunderwen 
Sir Benfro 
SA66 7XJ 
Tel/Fax:  01994 419543
E-bost:  biz@slate-workshop.co.uk
Gwefan:  www.slate-workshop.co.uk
Dylunio a chynhyrchu eitemau o'r radd flaenaf o lechen Gymreig, yn arbenigo mewn llythrennau cain a dyluniadau ar gyfer placiau, cofebion, deialau haul ac ati.

Mrs Diane Croucher
The Soap Slab
Y Strand
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9ES
Ffôn:  01834 849351
Gwefan:  www.thesoapslab.co.uk
Gwneuthurwr sebon a chanhwyllau - mae pob sebon  Soap Slab yn addas i bobl fegan ac wedi ei wneud o gynhwysion naturiol sydd heb gynnwys cemegau, lliwiau na chadwolion artiffisial.

Jake Humphries a Stephanie Smith
Dodrefn Gwaith Llaw Uniqueworks
London House
62A Saint James Street
Arberth
Sir Benfro
SA67 7DB
Ffôn:  01834 218 397
Symudol:  07967 737 689
E-bost:  info@uniqueworks.co.uk
Gwefan:  www.uniqueworks.co.uk
Weplyfr:  @UniqueworksFurniture
Ystafell arddangos / siop ar gyfer ein meddu Uniqueworks dodrefn o waith crefftwyr Sir Benfro yn defnyddio prennau caled Cymru. Byrddau pren clasurol ar bob cynllun yw ein harbenigedd, gan gynnwys comisiynau wrth fesur. Rydym hefyd yn cadw lampau broc môr, nwyddau cegin ac anrhegion crefftus.

 


MANWERTHWYR

Mr Hugh Scale
A Taste of the County (Four Seasons)
New Park
Bethesda
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9DS
Ffon:  01834 812 911
Siop fferm yn gwerthu amrywiaeth gyflawn o gynhyrchion lleol ac organig, a geir yn lleol yn Sir Benfro lle bynnag y bo modd.

Mr H G Braun
Braun's Butcher
Marchnad Dan Do Dinbych-y-pysgod
Stryd Fawr
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 8EU
Ffôn:  01834 845 661 / 07074 735 665
Cigyddion.

Mr Phil Smith
Capital Roasters Cyf
Uned 8 Ystâd Ddiwydiannol Kingswood
Heol Llundain
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6SH
Ffôn:  01646 621 096
Ffacs: 01646 687 023
E-bost:  capitalroasters@btconnect.com
Gwefan:  www.capitalroasters.co.uk
Rhostio coffi a'i ddodi mewn pecynnau ar gyfer y fasnach arlwyo.

Mrs Elizabeth Chantler
Chantler Teas
21 Garn Fawr
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9JU
Ffôn:  01348 218 508
Symudol:  07786 593 253
E-bost:  info@chantlerteas.co.uk
Gwefan:  www.chantlerteas.co.uk
Te rhydd ac ategolion te o ffynhonnell foesol, gan gynnwys ein cymysgeddau ein hunain.

Ms Debra Horrell
Country View Farm Produce
Rafael Fach
Abergwaun
Sir benfro
SA56 9QG
Ffôn:  07769 961 776
Wyau organig

Mr Danny Curtis
Dash Shellfish
Walton West
Yr Aber Bach
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 3UA
E-bost:  dcurt13@hotmail.com
Gwefan:  www.dashshellfish.co.uk
Cyflenwyr crancod a chimychiaid cochion byw, wedi’u coginio neu wedi’u prosesu.

Mr Paul James
T G Davies Butchers & Sons
Waltham House
Stryd y Farchnad
Trefdraeth
Sir Benfro
SA42 0PH
Ffôn: 01239 820 246
Cig lleol, dofednod a helgig yn ei dymor. Hefyd ffrwythau a llysiau.

Samantha Turner
Elements of Pembrokeshire
2 Y Strand
Llanussyllt
Sir Benfro
SA69 9ET
Rhif Ffôn : 01834 812 778
E-bost : elementsofpembrokeshire@gmail.com
Adwerthu celf a chrefftau o Sir Benfro.

Mr Fred Hughes
Fred Hughes & Son
37 Heol Dewi
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1ST
Ffôn:  01437 763 101
Symudol:  07779 603 738
E-bost:  fredandvalhughes@gmail.com
Weplyfr:  Fred-Hughes-Son-Butchers
Cig eidion, cig oen a chig moch lleol. Arbenigwr mewn ffagots, eidionod a selsig cartref. Prydau parod cartref - kievs, cyrïau a chebabau ac ati. Cigoedd cartref wedi’u coginio.

Mrs Anna Llewellin
Gate 2 Plate Farm Shop
Canolfan Golff Mayfield 
Lower Freystrop
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 4ET
Ffôn:  01437 779 451
E-bost:  vickj@tiscali.co.uk
Siop fferm. 

Mr Gianni Di Lorenzo
Gianni's Ice Cream/Hufen lâ Gianni
11 High Street
Tyddewi
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 6SB
Ffôn: 01437 720 403
E-bost: simejoanna8@gmail.com
Hufen iâ wedi'i gynhyrchu'n draddodiadol gan ddefnyddio llaeth organig lleol.

Mrs Sarah Davies
Bragdy Cwm Gwaun
Kilkiffeth Farm
Pontfaen
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9TP
Ffôn:  01348 881 304
E-bost:  gwaunvalleybrewery@gmail.com
Gwefan:  www.gwaunvalleybrewery.co.uk
Weplyfr:  @Gwaun-Valley-Brewery
Bragdy Bach.

Mr a Mrs Evans
Gwaun Valley Meats/Siop Cigydd Cwm
3 Ffordd Tyddewi
Treletert
Sir Benfro
SA62 5SF
Ffôn:  01348 840838
Gwefan:  www.gwaunvalleymeats.co.uk
Siop – cigydd a phobydd.

Mr Paul Heywood 
Heywood's of Saundersfoot Cyf. 
1 & 2 Milford Street 
Saundersfoot 
Sir Benfro 
SA69 9ER 
Ffôn:  01834 811168 
Cigyddion manwerthu ac arlwyo, gyda'r holl gig o Orllewin Cymru. Selsig, ffagots a byrgyrs cartref ac ati.

Mr a Mrs Elston
Milton Fish Shop
Old Mill House
Milton
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 8PH
Ffôn:  01646 650221
E-bost:  info@miltonfishshop.co.uk
Gwefan:  www.miltonfishshop.co.uk
Siop bysgod.

Tracey Bucknell ac Andrew Humble 
Number 20 
20 Stryd y Farchnad 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 1NH 
Ffôn/Ffacs:  01437 763794 
E-bost:  number20@tiscali.co.uk 
Bwydydd tramor ac atodion ciniawa, arbenigo mewn cawsiau lleol a bwydydd eraill. Gwin, coffi, brechdanau ffres. Basgedi bwyd i'w rhoi yn anrheg ac anrhegion bwyd eraill.

Mr Matthew Parker 
Parker's of Tenby 
Crackwell Street 
Dinbych-y-pysgod 
Sir Benfro 
SA70 7HD 
Ffôn:  01834 845019 
Ffacs:  01834 843055 
E-bost:  matthewmgjp@aol.com 
Siop bwydydd tramor yn arbenigo mewn cynhyrchion o Sir Benfro, bwydydd arbenigol hefyd fel bwydydd heb glwten a diabetig.

Pembrokeshire Scallops
1 + 2 Colby Cottage
Llanhuadain
Arberth
Sir Benfro
SA67 8DZ
Ffôn:  07939981635
E-bost: pembrokeshirescallops@outlook.com
Cyflenwr sgolopiau a ddaliwyd gan ddeifwyr.

Mr A J Lawrence 
Premier Welsh Hampers Ltd 
42 Pembroke Road
Pont Fadlen
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1JT
Tel:  0800 9168835 
Email:  hampers@boxesofdelight.co.uk
Basgedi bwyd o ddanteithion Cymreig a rhoddion gyda chynhyrchion lleol a phecynnau ysbrydoledig. Gellir llunio basgedi a rhoddion yn unigol a'u danfon i unrhyw le ym Mhrydain.

Meg Brace 
Priory Farm Shop 
Llan-Fair 
Dinbych-y-pysgod 
Sir Benfro 
SA70 8TN 
Ffôn/Ffacs:  01834 844662
Ffrwythau lleol a llysiau wedi eu tyfu gartref. Cacennau, teisennau, jam, cyffeithiau ac ati - o waith cartref. Wyau clos fferm, bara o'r becws lleol.

Mrs Cindy Rees 
Puffin Produce Cyf. 
Ystad Ddiwydiannol y Llwyn Helyg 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 4BS 
Ffôn:  01437 766716 
Ffacs:  01437 767319 
E-bost:  cindy@puffinproduce.com 
Tatws a blodfresych gan ffermwyr lleol yn Sir Benfro. Cynhyrchion ffres lleol gan oddeutu 40 o dyfwyr, cyfranddalwyr, wedi eu graddio a'u pecynnu ar y safle.

Mr John Hughes
Redbridge Produce and Flowers (Abergwaun) 
Wern Road 
Wdig 
Sir Benfro 
SA64 0AA 
Ffôn:  01348 872287 
Ffacs:  01348 873872 
Cyfanwerthu a dosbarthu ffrwythau a llysiau, tatws, planhigion mewn potiau a blodau wedi eu torri, popeth yn gynnyrch lleol yn ei dymor.

Mr Andrew Rees
A J Rees & Sons Ltd (Butchers)
Manwerthu: 29 Stryd Fawr
Arberth
Sir Benfro SA67 7AR
Ffôn: 01834 861 892
(Arlwyo: Unedau 3 a 4 Parc Busnes Gorllewin Cymru
Arberth
Sir Benfro
Ffôn: 01834 860 470
Ffacs: 01834 860 470)
E-bost: admin@andrewreesbutchers.co.uk
Gwefan: www.andrewreesbutchers.co.uk
Gwobrwyol cigyddion manwerthu ac arlwyo o safon yn cyflenwi dewis llawn o gig a dofednod ffres a rhewedig. Hefyd yn arbenigo mewn cyflenwi pysgod môr, sgolopiau, cimychiaid ac ati ffres, lleol, dewis o bysgod mwg, eog, hadog, macrell ac ati.

Mr Rhodri Maiden
Rhodri's Homemade Fudge
54 Charles Thomas Avenue
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6UR
Ffôn:  01646 622543  / 07975 567231
E-bost:  rmaiden@hotmail.co.uk
Cyffug gartref, cyflenwi busnesau eraill a’r cyhoedd.

Mr David Roch James 
Roch James a'i Fab Cigyddion 
5 Stryd y Farchnad 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 1NF 
Ffôn:  01437 763676 
Cigyddion manwerthu, yn gwerthu cigoedd a ffowls wedi eu magu'n lleol, cigoedd a chynhyrchio cig moch wedi eu coginio gartref. Hefyd, siop bwydydd ffansi yn gwerthu cawsiau, menyn, mêl, cyffeithiau, wyau.

Dr Alastair Kocho-Williams
Seren Brewing Company
Syfnau House
Rosebush
Clunderwen
SA66 7QY
Ffôn:  01437 532098
E-bost:  ali@serenbrewing.co.uk
Gwefan:  www.serenbrewing.com 
Bragdy sy’n cynhyrchu cyrfau.

Mr David a Mrs Maura Kempster
St Davids Food & Wine
Stryd Fawr
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6SB
Ffôn:  01437 721 948
E-bost:  info@stdavidsfoodandwine.co.uk
Gwefan:  www.stdavidsfoodandwine.co.uk
Weplyfr:  @saintdavidsfoodandwine
Delicatessen yng nghalon Tyddewi’n darparu llawnder o fwyd a diod rhagorol i ymwelwyr, yn arbenigo mewn Cynnyrch Sir Benfro.

Miss Elaine Owen
The Veg Patch
5 Bryn Teg
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6SQ
Ffôn: 07812 034397
E-bost: thevegpatch16@gmail.com
Gwerthwyr llysiau, yn gwerthu gwahanol gynnyrch o Sir Benfro.

Mr Mark Hunter
Totally Welsh
Y Ganolfan Cynnyrch Ffres
Ystâd y Dwyrain
Parc Busnes y Llwyn Helyg          
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 4BW
Ffôn:  01437 760 166
Ffacs:  01437 764 539
E-bost:  FreshProduce@hotmail.co.uk
Gwefan:  www.totallywelsh.co.uk
Weplyfr: totallywelsh
Trydar:  @TotallyWelsh
Prosesydd a chyfanwerthwr llaeth. Cyflenwr llaeth a hufen lleol a chyfanwerthwr bara.

Mr Richard Francis
Upton Farm Frozen Foods Cyf.
Uned 5 Warrior Way
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6UB
Ffôn:  01646 685777 
Ffacs:  01646 621152 
Gwefan:  trwy yell.com 
Cyfanwerthwyr amrywiaeth fawr o fwydydd wedi’u rhewi a chynhyrchion hufen iâ. Nifer o gynnyrch Cymreig ac o Sir Benfro.

Mr E Davies
Welsh Hook Meat Centre Cyf.
Woodfield
Ffordd y Llwyn Helyg
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 4BW
Ffôn: 01437 768876
Ffacs: 01437 768877
E-bost: welshhookmeat@talk21.com
Gwefan: www.welshhookmeat.co.uk
Cigyddion cyfanwerthu ac arlwyo yn arbenigo mewn cigoedd organig o Sir Benfro, yn cynnwys porc, cig eidion a chig oen, cig llo, cig moch a selsig cartref.

Mr David Coy 
Welsh Quality Meats Cyf. 
Ty Sir Benfro 
Cei Brunel 
Neyland 
Sir Benfro 
SA73 1PY 
Ffôn:  01646 601816 
Ffacs:  01646 602578
E-bost:  wqm@btinternet.com
Gwefan:  www.welshqualitymeats.co.uk
Dewis llawn o gigoedd, ffowls, helgig a chynhyrchion parod i'r gegin wedi eu gwneud ar y safle. Cig eidion, oen a phorc wedi eu cynhyrchu yng Nghymru ac yn lleol. Cigyddion cyfanwerthu ac arlwyo.

Mr Chris Davies
Welsh Seafoods Ltd
Welsh Seafood Ltd
Y Dociau
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3AE
Ffôn:  01646 692 331
Ffacs:  01646 690 810
E-bost:  cdavies@welshseafoods.co.uk
Gwefan:  www.welshseafoods.co.uk
Masnachwr pysgod

Lorna ac Ian Hipkins 
Wholefoods of Newport (Cyfyngedig)
Yr Hen Bopty 
East Street 
Trefdraeth 
Sir Benfro 
SA42 OSY 
Ffôn:  01239 820773
Ffacs:  01239 820330
E-bost:  alinor@dial.pipex.co.uk 
Manwerthwyr bwydydd a meddyginiaethau naturiol, dewis mawr o gynhyrchion organig a lleol yn cynnwys bara, cacennau, cawsiau, llysiau, saladau a ffrwythau. Amrywiaeth ragorol o winoedd a chwrw organig a llysieuol ac ati.

Mr Anthony Ryan 
Wisebuys
18 Stryd Fawr
Arberth
Sir Benfro
SA67 7AR
Ffôn:  01834 861880
E-bost:  Anthony@wisebuys.freeserve.co.uk
Gwefan:  www.wisebuys-wales.co.uk
Delicatessen o'r radd flaenaf yn gwerthu ffrwythau a llysiau. Cyflenwyr i'r fasnach gyfanwerthu a manwerthu. Dewis mawr o gynhyrchion lleol yn cynnwys bara a chacennau, cyffeithiau, cynhyrchion llaethdy, ffrwythau a llysiau. Modd archebu basgedi bwyd bob amser o'r flwyddyn.

Hefyd, siopa yn:
19 Main Street 
Penfro 
Sir Benfro 
SA71 4JS 
Ffôn:  01646 687046 
Ffacs:  01646 621547
E-bost:  Anthony@wisebuys.freeserve.co.uk
Gwefan:  www.wisebuys-wales.co.uk
Fel o dan Wisebuys yn Arberth uchod.

8 Ffordd Arberth
Llan-Fair
Saundersfoot
Sir Benfro
Ffôn:  01834 814709
E-bost:  Anthony@wisebuys.freeserve.co.uk
Gwefan:  www.wisebuys-wales.co.uk
Fel o dan Wisebuys yn Arberth uchod. 

Mr a Mrs Eastwood 
Yerbeston Gate Farm 
Yerbeston 
Cilgeti 
Sir Benfro 
SA68 ONS 
Ffôn/Ffacs:  01834 891637
Gwefan:  www.farmshopfood.co.uk 
Enillydd y Fedal Aur yng Ngwobrau Gwir Flas 2005 am gig eidion sych a hen o Wartheg Duon Cymreig. Cyflenwadau hefyd o gwrw go iawn, gwinoedd, bara, cawsiau, cynhyrchion llaethdy a ffrwythau a llysiau.

Yn ôl i'r brig 

 


GWNEUTHURWYR

Susan O'Dare a Bill Fransham
Alderwicks Cyfyngedig 
Priory Mill 
Haroldstone Lane 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 1UH 
Ffôn:  01437 762298 
Ffacs:  01437 765159 
E-bost: alderwicks@hotmail.co.uk
Gwefan: www.alderwicks.co.uk
Dwr Ffynnon Higgons (llonydd a phefriol) wedi ei botelu ger y ffynnon. Dwr gyda blasau naturiol 'aqua fruit'. Diod Ysgawen a diodydd ysgafn Alderwicks. Dewis newydd o ddiodydd ysgafn FX.

Krista James
A Little Cottage Kitchen
Lackerlee
Penycwm
Hwlffordd
Sir Benfro     
SA62 6JZ
Ffôn: 01437 720125  /  07702 482918
E-bost: kno421@hotmail.com 
Facebook: facebook.com/alittlecottagekitchen
Coginio cartref a gwneud jam a jeli.

Mrs Janet Mathias 
Bakeaway 
Horse Park Farm 
Cresselly 
Cilgeti 
Sir Benfro 
SA68 0TY 
Ffôn:  01646 651319 
Cacennau a bisgedi cartref, yn cynnwys teisen sbwnj, sgons, picau ar y maen, bara brith, cacennau dathlu. Hefyd, arlwyo allanol.

Mr Wyn Evans
Caerfai Organic Dairy Farm
Fferm Caerfai
Tyddewi
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 6QT
Ffôn/Ffacs:  01437 720 548
E-bost:  info@caerfaifarm.co.uk
Gwefan:  www.caerfaifarm.co.uk
Caws fferm organig Cheddar a Chaerffili. Llaeth amhasteuraidd organig ar gael – daw’r holl gynhyrchion o’r fferm o laeth ein gwartheg ein hunain.

Mrs Sharon Bannister
Caffle Brewery
Yr Hen Ysgol
Llanhuadain
Arberth
Sir Benfro
SA67 8DS
Ffôn:  01437 541 502
E-bost:  contact@cafflebrewery.co.uk
Gwefan:  www.cafflebrewery.co.uk
Weplyfr:  @cafflebrewery
Bragdy Bach yn cynhyrchu cwrwau go iawn mewn casgen a photel.

Mr Dave Church
Church Hillbilly
Fronrhydd
Treletert
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 5TL
Ffôn: 07857 480 029
E-bost: churchhillbilly@btinternet.com
Gwefan: www.churchhillbilly.com
Gwerthu cig gafr o eifr a aned ac a fagwyd yn yr eiddo.

Mr Richard Thomas
Cinnamon Grove Gin
Cinnamon Grove Farm
Hen Ffordd Hakin
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1XG
Ffôn: 07981 845 959
E-bost: cinnamongrovegin@aol.com
Gwefan: www.cinnamongrovegin.co.uk
Distyllu gin o safon yn ein heiddo a chyflenwi busnesau lleol yn y cylch.

Mrs Patricia Rogers
Coland Rise Farm Meats
Cas-lai
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 5PS
Ffôn:  01437 710 295
Symudol:  07526 691 805
E-bost:  cleddausalers@gmail.com
Weplyfr: @ColandRiseFarm
Home reared beef and homemade Gluten Cig eidion a fagwyd gartref ac eidionod, pelenni cig a selsig cig eidion chartref rhydd o lwten.

Miss Alice Richards
Farm Cottage Bakery
Little Hasguard Cottage
Hasguard Cross
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 3SN
Ffôn: 01437 781 259
E-bost: farmcottagebakery@gmail.com
Popty traddodiadol yn cynnwys bara, cacennau, crystiau, toesenni, pwdinau a phob math o gacennau dathlu.

Mrs Anne-Marie Harries
Farmers Food At Home
The Paddock
Llanreithan
Mathri
SA62 5LG
Ffôn: 07960 093 716
E-bost: farmersfoodathome@gmail.com
Gwefan: www.farmersfoodathome.co.uk
Jamiau, Marmaledau, Jam Tsili, Siytni a Phicls Cartref, i gyd o gynnyrch lleol.

Mr Delmon Fecci
D Fecci and Sons
Oxford House
Lower Frog Street
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7HS
Ffôn: 01834 842 484
Gwefan: www.fecci.co.uk
Weplyfr: @D-Fecci-Sons
Pencampwyr Pysgod a Sglodion Gorau Prydain 2005 - tŷ bwyta a bwyd i fynd.

Mr Michael George
From Our Farm cyfyngedig
Upper Robeston Farm
Robeston West
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3TL
Ffôn: 07817 113792
E-bost: info@fromourfarm.co.uk
Gwefan: www.fromourfarm.co.uk
Biltong o ansawdd eithriadol wedi ei wneud ar ein fferm gan ddefnyddio cig eidion sydd wedi ei fagu ar ein fferm. Uchel mewn protein, isel mewn siwgr, Dim blasau, lliwiau na chadwolion artiffisial.

Mr Ben Lloyd
Halen Dewi, St Davids Sea Salt
Treiago
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6DB
Ffôn: 07929 738 869
E-bost: ben@halendewi.co.uk
Gwefan:www.halendewi.co.uk
Cynhyrchwr Halen Môr sy’n defnyddio’r môr a’r haul yn unig i anweddu dŵr. Daw’r dŵr môr o Fae Whitesands, Tyddewi.

Mr Richard Johnson
Harbwr Tenby Harbour Brewery
Sergeants Lane
St Julians Street
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7BU
Ffôn: 01834 845 797
E-bost: ale:harbwr.wales
Gwefan: www.harbwr.wales
Bragdy bach yn union uwchben Harbwr Dinbych-y-pysgod, yn cynhyrchu dewis o gwrw casgen photel. Cynnig diodydd tymhorol cyfyngedig. Hefyd bragdy 5 casgen a godwyd i’r diben ar agor i’r cyhoedd gyda chylchdeithiau penwythnos ar gael. Bar cwrw’n gweini cwrwau casgen yn ogystal â bwydlen dafarn lawn.

Mrs Helen Cecil
Haverfordwest Country Markets
Popehill Villa
Popehill
Johnston
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 3NX
Ffôn:  01437 890032
E-bost:  h.cicil8@btinternet.com
Gwefan:  www.country-markets.co.uk
Nwyddau pob cartref melys a sawrus, llysiau ffres yn eu tymor, jamiau ac ati, nwyddau gweu ac amrywiol eitemau crefft.

Mrs Corrina Taylor
Hideaway Farm Meats Ltd
Yr Eglwys Lwyd
Arberth
Sir Benfro
SA67 8JE
Ffôn:  07805 398 124
E-bost:  hideawayfarmmeats@yahoo.co.uk
Gwefan:  www.welshpigsinwales.com
Weplyfr:  @hideawayfarmmeats
Cynhyrchwyr cig moch wedi’i halltu’n sych, selsig ac eidionod o’n moch pedigri ein hunain a fagwyd gartref.

Mr Richard Mason
Hill Farm Nursery
Gardeners Rest
Hill Farm
Grove Hill
Penfro
Sir Benfro
SA71 5PU
Ffôn:  01646 621 670
E-bost:  hillfarmnursery@btinternet.com
Mae Hill Farm Nursery yn feithrinfa blanhigion fach, leol ei pherchenogaeth a’i gweithrediad yn arbenigo mewn planhigion a blodau bythol sy’n galed i ardal Cariboo-Chilcotin. Bob blwyddyn byddwn hefyd yn cynnig dros hanner can amrywiaeth o domatos treftadaeth ac etifeddiaeth. Nid yw Hill Farm Nursery ar agor i’r cyhoedd fel cwsmeriaid, ond byddwn yn mynychu’r Marchnadoedd Ffermwyr lleol yn ein hardal.

Ms Fiona Thomas
MarshMarloes
44 Goshawk Road
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2UB
Ffôn: 07969 096 724
E-bost: marshmarloes@gmail.com
Malws melys cartref a chynhyrchion malws melys, a wnaed yn Sir Benfro.

Mrs Megan McNamara
Moat Goats
Moat Village Farm
Y Mot
Ffordd Treglarbes
Sir Benfro
SA63 4RH
Ffôn: 07979 901135
E-bost: moatgoats@outlook.com
Gwefan: www.moatgoats.co.uk
Disgrifiad: Cig myn gafr ffres ac wedi’i rewi. Wedi’i fagu a’i werthu ar ein safle.

Mrs Jan Phillips
Mrs Will the Fish
Parc Benny
Solfach
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 6TN
Ffôn: 01437 721 571
E-bost: jan@solva.co.uk
Gwefan: www.mrswillthefish@solva.co.uk
Dal, prosesu a gwerthu crancod a chimychiaid i’w gwerthu’n uniongyrchol i’r cyhoedd. Gallwch archebu noeau crancod cimychiaid a bwyd môr.

Mr & Mrs Allan & Belinda Owston
Ocean Seafoods
Maes-yr-Haf
Chapel Road
Keeston
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 6HL
Ffôn: 07772 121 823
E-bost: sales@oceanseafoods.co.uk
Gwefan: www.oceanseafoods.co.uk
Prosesydd pysgod cregyn a physgod gwyn, gan gynnwys crancod, cimychiaid, gorgimychiaid, cregyn  moch, draenogiaid môr a mecryll wedi’u paratoi. Cacennau pysgod a phasteiod pysgod cartref.

Mr Jason Jennings
Pant Mawr Cheese
Pant Mawr
Rosebush
Clunderwen
Sir Benfro
SA66 7QU
Ffôn/Ffacs:  01437 532 627
E-bost:  pantmawr_jennings@hotmail.com
Gwefan:  www.pantmawrcheeses.co.uk
Gwneuthurwr cawsiau arddull cyfandirol o laeth gwartheg a geifr, cawsiau mwg a cheulaidd meddal o laeth lleol. Llaeth wedi’i basteureiddio addas ar gyfer llysieuwyr.

Mr Owen a Mrs Michelle Rosser
Pembrokeshire Chilli Farm
16 Oliver’s View
Golden Hill
Penfro
Sir Benfro
SA71 4QF
Ffôn:  07917 422 793 / 07770 258 026
E-bost:  info@pembrokeshirechillifarm.com
Gwefan:  www.pembrokeshirechillifarm.com
Weplyfr:  @pembrokeshirechillifarm
Sawsiau tsili crefftus, jamiau tsili a sbeisys o’n tsilis ein hunain a dyfwyd yma’n lleol yn Sir Benfro.

Mr Jon Ryan, Mr Davis Halsted & Mr Chris Scourfield
Pembrokeshire Cider Company Ltd
6 Commons Road
Penfro
Sir Benfro
SA71 4EB
Ffôn: 07585 112 141
E-bost: pembrokeshirecider@hotmail.com
Microfragdy sy’n cynhyrchu seidr a sudd afalau.

Mrs Debbie Drewett
Pembrokeshire Mencap Ltd (Gerddi Muriog Ystagbwll)
Ystâd Ystagbwll
Penfro
Sir Benfro
SA71 5DJ
Ffôn: 01646 661 442
E-bost: info@stackpole-walledgardens.co.uk
Gwefan: www.stackpole-walledgardens.co.uk
Weplyfr: @Stackpole-Walled-Gardens
Elusen Gofrestredig Rhif 1128982 - Prosiect Gardd i oedolion Sir Benfro gydag anawsterau dysgu. Caiff amrywiaeth mawr o ffrwythau a llysiau ffres eu tyfu i’w gwerthu yn ein siop ein hunain.

Mr Oliver Booth
Pembrokeshire Pasty & Pies Co Ltd
1 St Georges Street
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7NB
Ffôn:  01834 844 191
Ffacs:  01834 842 585
E-bost:  info@parcelsofmagic.com
Gwefan:  www.parcelsofmagic.com
Weplyfr:  @parcelsofmagic
Pastenni a phasteiod cartref – bwyd poeth i fynd.

Mr William Lawrence
Pointz Castle Ice Cream
Pen Y Cwm
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 6BA
Ffôn: 07968 096 336
E-bost: icecream@pointzcastle.com
Gwefan: www.pointzcastle.com
Parlwr Hufen Iâ ar y fferm. Hufen Iâ/ Gelato cartref.

Mr Peter a Mrs Bev Hughes
Preseli Gold Sausage Co Ltd
Uned 7 Feidr Castell
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9BB
Ffôn:  01348 875 585
Symudol:  07792 752 237
E-bost:  preseligold@btconnect.com
Gwefan:  www.preseligoldsausagecompany.co.uk
Enillwyr Aur Cenedlaethol a Rhyngwladol a phrif bencampwr selsig arlwyo yng Nghymru, yn arbenigo mewn selsig a wnaed yn draddodiadol gyda’n rysáit ein hunain.

J.L. & N.R. Joseph
Ritec Valley Organics
Robertswall Farm
Penalun
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 8NF
Ffôn:  01834 843 390
Symudol:  07909 948 281
E-bost:  info@rvorganics.co.uk
Gwefan:  www.rvorganics.co.uk
Weplyfr:  @ritecvalleyorg
Tyfwr a dosbarthwr llysiau a pherlysiau organig, cynllun blwch wrth

Mrs Carla Thomas
Siop Carla
Lodor Ganol
Maenclochog
Clynderwen
Sir Benfro
SA66 7RD
Ffôn: 01437 532 277
E-bost: g.thomas22@sky.com
Gwefan: www.ciglodormeat.co.uk
Siop fferm, cig, pasteiod a phrydau parod wedi’u cynhyrchu gartref, cynnyrch lleol.

Mr David a Mrs Holly Harries
Somerton Dexter Beef
Somerton Cottage
Hundleton
Penfro
Sir Benfro
SA71 5RX
Ffôn:  01646 661 340
Gwerthu cig eidion Dexter a fagwyd gartref (cig paced a laddwyd, a baciwyd, a bwyswyd ac a labelwyd i ni gan A. Rees, Arberth).

Mr Nick a Mrs Pat Bean
Springfields Fresh Produce Manorbier Ltd
Springfields
Maenorbŷr
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7SL
Ffôn:  01834 871 746
Symudol:  07968 873 116
E-bost:  nickpatbean@yahoo.co.uk
Gardd farchnad yn arbenigo mewn mefus, ceirios, llus America a llysiau tymhorol.

Ms Linda Screen
Fferm y Coetir
8 Horns Lane
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1NP
Rhif Ffôn :07967 366990
E-bost: info@thewoodlandfarm.co.uk
Gwefan : www.thewoodlandfarm.co.uk
Blodau Toredig – fferm fechan perma-amaeth a leolir ar 35 acer o dir coedlan a pherllan. Mae dros 90% o’n blodau yn cael eu tyfu yma ar ein fferm. Rydym yn wasanaeth blodeuwriaeth sy’n defnyddio ein blodau ein hunain yn bennaf, ond rydym yn defnyddio blodau o ffermydd blodau eraill o bryd i’w gilydd.

Mr David Morgan
Treffgarne Farm
Cas-blaidd
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 5DZ
Ffôn:  01437 741 665
Symudol:  07974 930 695
E-bost:  treffgarne.farm@tiscali.co.uk
Gwerthu cig eidion a chig oen Cymru’n uniongyrchol.

Mrs Ellen Picton
Trwffl
5 Tŷ Vanguard
Cei Nelson
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3BN
Rhif Ffôn : 01646 278 216 / 07780 470 366
E-bost : Ellen@healthaspire.co.uk
Gwefan : www.trwffl.co.uk
Peli siocled trwffl wedi’u gwneud gan ddefnyddio 72% o siocled Belgaidd, ynghyd â chynnyrch lleol o ansawdd da (hufen Sir Benfro ac amryw o gyflasynnau). Danteithion siocled tywyll blasus – bach iawn o siwgr. Yn ogystal, mae gennym gynnyrch nad yw’n cynnwys llaeth sydd yn addas ar gyfer feganiaid.

Mr Owen Rhys Griffiths
Welsh Jerky Company
23 Stryd Fawr
Arberth
Sir Benfro
SA67 7AR
Ffôn: 07870 533330 / 01834 861045
E-bost: sales@welshjerky.com
Gwefan: www.welshjerky.com
Cig eidion Cymreig 100% wedi'i sychu gan aer a'i farinadu, gan ddefnyddio'r cynhwysion naturiol mwyaf ffres yn unig, gan gynnwys garlleg, moron, seleri a sinsir ffres, ynghyd â stribedi o gig eidion coch.  Mae hyn yn creu Jerky tyner, sydd byth yn wydn ac sydd wedi'i sychu'n berffaith yn y dull traddodiadol.

Mrs Wendy Brandon
Wendy Brandon Handmade Preserves
Felin Wen
Boncath
Sir Benfro
SA37 0JR
Ffôn:  01239 841 568
Ffacs:  01239 841 746
E-bost:  wendy@wendybrandon.co.uk
Gwefan:  www.wendybrandon.co.uk
Dros 150 o gyffeithiau moethus a wnaed â llaw - marmaledau, jamiau, jelïau, siytni, finegr ffrwythau a mwstardau.

Mr Ian White
White's Golden Crust Bakery
Llandyfái
Penfro
Sir Benfro
SA71 5NR
Ffôn:  01646 672 102
Pobyddion traddodiadol sylfaenol yn gwneud holl fara trwy eplesu swmp a/neu surdoes. Polisi holl lysiau, dim ychwanegion.

Mr Peter Phillips a Ms Delia Williams
Woodreef Honey Farm
Llanrhath
Arberth
Sir Benfro
SA67 8NR
Ffôn:  01994 453 571
Mêl blodau gwyllt caled a chlir mewn potiau o bob math o siapiau a meintiau. Dil mêl a mêl grug pan fydd ar gael. I gyd yn gynnyrch lleol.

 

Yn ôl i'r brig

 

LLETYGARWCH

Mrs Katherine Bowen
Awelon Bed and Breakfast
Awelon
Maenorbŷr
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7SX
Ffôn:  01834 871 587
Symudol:  07773 396 127
E-bost:  katherine@manorbierbedandbreakfast.co.uk
Gwefan:  www.manorbierbedandbreakfast.co.uk
Llety Gwely a Brecwast.

Mrs Karen Evans
Baytree Restaurant
Tudor Square
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7AJ
Ffôn:  01834 843 516
Ffacs:  01834 845 866
E-bost:  baytree.tenby@lineone.net
Gwefan:  www.baytreetenby.co.uk
Bwyty a bistro teuluol.

Mr Andrew Evans, MHC/MA
Beachside Barbeque
1 The Strand
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9ET
Ffôn:  01834 811 873
Ffacs:  01834 811 766
E-bost:  reservations@beachsidebarbeque.com
Gwefan:  www.beachsidebarbeque.com
Bwyty’n arbenigo mewn seigiau bwyd môr a choginio Cymreig traddodiadol a chig mwg cartref.

Mr Geoff Stickler
Cefn y Dre
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9QS
Ffôn: 01348 875 663
E-bost:  welcome@cefnydre.co.uk
Gwefan:  www.cefnydre.co.uk
Weplyfr:  @cefnydre
Plasty gwely a brecwast.

Mr Chris Vane
Cocos Restaurant
The Old Sail Loft
Marina Aberdaugleddau
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3AF
Ffôn: 01646 694 444
E-bost: cocos_restaurant@outlook.com
Gwefan: www.cocosmilfordhaven.co.uk
Bwyty sy’n defnyddio twrci lleol, pysgod o’r marina a llysiau o ffermydd lleol.

Mrs Janet Evans
Crug Glas
Solfach
Hwlffordd
Sir Benfro
Ffôn:  01348 831 302
E-bost:  crugglascountryhouse@yahoo.com
Plasty gwely a brecwast.

Mrs Jane Rees-Baynes
Elm Grove Country House
St Florence
Sir Benfro
SA70 8LS
Ffôn:  01834 871255
Ffacs:  01834 871673
E-bost:  enquiries@elmgrovecountryhouse.co.uk
Gwefan:  www.elmgrovecountryhouse.co.uk
Llety Gwesteion.

Mr Danny Curtis
Lobster and Môr
10 Grove Place
Yr Aber Bach
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 3UG
Ffôn: 07917 353 323 / 01437 781 959
E-bost: shop@lobsterandmor.co.uk
Gwefan: www.lobsterandmor.co.uk
Caffi bwyd i fynd / siop gyda thro yn y gynffon – caiff ein cyflenwyr eu dewis o’r cynhyrchwyr crefftau a bwyd lleol gorau oll.

Mr Eifion a Mrs Amanda Griffiths
Melin Tregwynt Tea Room
Casmorys
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 5UX
Ffôn:  01348 891 288
Ffacs:  01348 891 694
E-bost:  cafe@melintregwynt.co.uk
Gwefan:  www.melintregwynt.co.uk
Weplyfr:  @MelinTregwyntMillShopAndCafe
Siop goffi ochr yn ochr â melin wlân a siop yn gweini coffi a the arbenigol, gyda theisenni lleol, ciniawau ysgafn a thameidiau. Caffi trwyddedig newydd ers mis Gorffennaf 2017 - Newydd ar gyfer 2018 yw Caffi Pabell Fawr ar i berchenogion cŵn. Rydym hefyd yn cynnig achlysuron / clwb swper a phartïon preifat.

Mr Adam Freeman
Pembroke 21C Community Interest Company
Canolfan Gymunedol Tŷ’r Ffowndri
Orange Way
Y Comins
Penfro
Sir Benfro
SA71 4DR
Ffôn:  01646 680 090
Symudol:  07535 203 417
E-bost:  adam@pembroke21c.org.uk
Gwefan:  www.pembroke21.org.uk
Weplyfr:  @Penfro21C.CIC
Menter Gymdeithasol - Rheoli Tir a Hyfforddiant a Rheoli Coetir.

Mr Andrew Knowles
Quayside Tearoom
Cei Lawernni
Cilgeti
Sir Benfro
SA68 0PR
Ffôn:  01646 651 574
E-bost:  info@quaysidelawrenny.co.uk
Gwefan:  www.quaysidelawrenny.co.uk
Bwyd newydd ei baratoi o gynnyrch Sir Benfro lle bo modd, teisenni cartref, prydau arbennig y dydd fel brechdanau cranc a ddaliwyd yn lleol, hanner cimwch rhost.

Mrs Ceri Morgan
Ramsey House
Lower Moor
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6RP
Ffôn:  01437 720 321
Tŷ llety.

Mr Andrew M Evans, FIH
St Brides Hotel
St Brides Hill
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9NH
Ffôn:  01834 812 304
Ffacs:  01834 811 766
E-bost:  admin@stbridesspahotel.com
Gwefan:  www.stbrideshotel.com
Weplyfr:  @stbrideshotel
Bwyty a Bar i’w Cyrchu. Ystafelloedd Gwledda a Chynadledda. Gwesty Sba Moethus yn cynnig profiad bwyta unigryw, mae pysgod a ddaliwyd yn lleol yn arbenigedd ac mae amrywiaeth o winoedd newydd a’r hen fyd.

Mr.Philip a Mrs Pippa Williams
Gwesty Gwledig Sant Lawrence
Cwmfreston
Sir Benfro
SA70 8RA
Rhif Ffôn : 01834 849 727 / 07714 344 984
E-bost : st.lawrencehouse@btinternet.com
Gwefan : www.stlawrencecountryguesthouse.co.uk
Llety Gwely a Brecwast sy’n cynnig brecwast wedi’i baratoi gan ddefnyddio cynnyrch o’n tir ein hun a/neu gynnyrch cyflenwyr lleol gan gynnwys jamiau a phiclau.

Gill a Steve Balding
Stoney Bridge Luxury B&B
Moreton
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9DX
Ffôn:  01834 811 470
E-bost:  enquiries@stoneybridgeguesthouse.co.uk
Gwefan:  www.stoneybridgeguesthouse.co.uk
Tŷ llety pum seren.

Mrs Brenda Absolon
Taberna Inn
Herbrandston
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3TD
Ffôn:  01646 693 498
E-bost:  taberna.inn1@btinternet.com
Gwefan:  www.taberna.org.uk
Tafarn, BaB, Bwyty. Bwydlen helaeth yn defnyddio cig, caws, pysgod a llysiau lleol ffres, sawsiau a phwdinau cartref, dewis o gwrw go iawn a gwinoedd a detholiad o goffi mâl a gwirod. Mae yno siop hefyd yn gwerthu cynnyrch lleol.

Mr Martin Phillips
The Cornstore
Cei’r Gogledd
The Green
Penfro
Sir Benfro
SA71 4NQ
Ffôn:  01646 684 290
E-bost:  info@thecornstore.com
Gwefan:  www.thecornstore.com
Caffi - ciniawau ysgafn a theisenni ynghyd â dodrefn, tecstilau, crochenwaith, celfyddyd, gemwaith ac anrhegion.

Mr Mark Hodgson
Y Caffi Tŷ Gwydr (Canolfan Bywyd Gwyllt Cymru)
Cilgerran
Sir Benfro
SA43 2TB
Ffôn: 01239 621 600
Ffacs: 01239 613 211
E-bost: m.hodgson@welshwildlife.org
Gwefan: www.welshwildlife.org
Caffi - ciniawau, tameidiau a the’r prynhawn.

Mr Giles Sandall
The Harp Inn
31 Ffordd Hwlffordd
Treletert
Sir Benfro
SA62 5UA
Ffôn:  01348 840 061
E-bost:  info@theharpatletterston.co.uk
Gwefan:  www.theharpatletterston.co.uk
Weplyfr:  @HarpInnPembs
Tŷ Tafarn / Bwyty.

Mrs Emma Michell
The Meadow
18 Stryd Fawr
Tyddewi
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 6SD
Ffôn: 07968 403 161
E-bost: emma@themeadow.co
Gwefan: www.themeadow.co
Caffi trwyddedig.Mr Marty Andrews
Y Ffreutur yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi
Midshire Catering Services Ltd
Y Ffreutur
Eglwys Gadeiriol Tyddewi
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6PE
Ffôn:  01437 721 760
E-bost:  refectory@midshirecatering.co.uk
Gwefan:  www.stdavidsrefectory.co.uk
Bwyty yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Ms Marilyn Salmon
Trepant Farm B&B
Moruil
Rosebush
Maenclochog
Sir Benfro
SA66 7RE
Ffôn:  01437 532 491
Ffermdy llety.

Ms Penelope Macleod a Mrs Catriona Buchert
Tŷ Coffi Janes
14-18 Stryd Fawr
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9AR
Ffôn:  01348 874 443
E-bost:  info@janes-fishguard.co.uk
Gwefan:  www.janes-fishguard.co.uk
Weplyfr:  @JanesAbergwaun
Siop goffi a theisenni’n gweini bwyd a chiniawau ysgafn newydd eu paratoi.


Miss Hannah Clode
Watermans Arms
2 The Green
Penfro
Sir Benfro
SA71 4NU
Ffôn: 01646 682718
E-bost: Hannah@watermansarmspembroke.co.uk
Wefan: www.watermansarmspembroke.co.uk
Tŷ Tafarn a Bwyty.

Ms Jade Griffiths
Wavecrest Cafe
West Angle Bay
Angle
Penfro
Sir Benfro
SA71 5BE
Ffôn:  01646 641 457
E-bost:  info@wavecrestangle.co.uk
Gwefan:  www.wavecrestangle.co.uk
Caffi - yn defnyddio gymaint o gynnyrch Sir Benfro ag y bo modd.

Ms Ruth Richards
YHA Aberllydan
Aberllydan
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 3JH
Ffôn:  01437 781 688
Ffacs:  01437 781 100
E-bost:  broadhaven@yha.org.uk
Gwefan:  www.yha.org.uk/hostel/broad-haven
Weplyfr:  @YHABroadHaven
Youth Hostel Ieuenctid / Llety / Ystafell Ddosbarth / Caffi a Bwyta ar y Safle

Mr Anthony Smith
Yr Hafan
Park-Y-West
Llanrhian
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 5BE
Ffôn: 01348 837220
E-bost: info@YrHafan.co.uk
Gwefan: YrHafan.co.uk
Bythynnod Gwyliau a Gwely a Brecwast – cyflenwi Hamperi Croeso o gynnyrch lleol ynghyd â brecwast cyfandirol mewn basged o gynnyrch ffres wedi’u cynhyrchu’n lleol. Hefyd yn gallu prynu siocledi printiedig a phobi eu bara eu hunain.

 

 

ID: 1401, adolygwyd 03/12/2019