Nod Cynnyrch Sir Benfro

Rhestri Busnesau Bwyd

Bydd rhestriadau’r Canllaw Bwyd ar gael yn barhaol ar ein gwefan, ac wedi’i gysylltu â’r gwefannau twristiaeth gan gynnwys Visit Pembrokeshire (yn agor mewn tab newydd), gan ei gwneud yn hawdd diweddaru/golygu cofnodion pan fo angen.

Bydd y rhestriad hefyd AM DDIM.

Mae gwahoddiad i dderbyn rhestriad yn y canllaw ond ar gael i Aelodau Cynnyrch Sir Benfro, er mwyn sicrhau y cynhelir safon y canllaw.

 

Beth fydd hysbysebu yng Nghanllaw Bwyd Sir Benfro yn ei gynnig i’ch busnes?

  • Rhestriad sy’n parhau ar-lein yn barhaol, y gellir ei addasu neu ei newid yn syth.
  • Hyrwyddo’r rhestriad mewn gwyliau bwyd, digwyddiadau, marchnadoedd ac arddangosiadau a fynychir yn genedlaethol neu’n lleol.
  • Hysbysebion yn amlygu’r rhestriadau Bwyd ar wefannau twristiaeth ac mewn cyhoeddiadau twristiaeth lleol.
  • Brandio gwell trwy’r Cynllun Marchnata Cynnyrch Sir Benfro, a fydd yn cysylltu eich busnes gyda bwyd a diod ffres sydd wedi’u cynhyrchu’n lleol. Gan fod diddordeb cwsmeriaid mewn bwyd wedi cynyddu’n fawr, mae hyn yn fudd marchnata o werth ychwanegol i chi, ynghyd â gwella profiad yr ymwelwyr.
  • Bydd rhestriad terfynol ar gael ar wefan Cyngor Sir Penfro gyda chysylltiadau gwych i safleoedd megis Visit Pembrokeshire.

 

ID: 1414, adolygwyd 21/09/2023