Hwlffordd

Dref:
Nifer y lleoedd:
Mannau parcio i'r anabl:
Talu ac Arddangos:
Dulliau Talu:
Talu Dros y Ffôn:
Taliadau:
  • Dim maes parcio ar gael nes bydd rhybudd pellach – mae’r maes parcio hwn yn gwasanaethu fel yr Orsaf Fysiau dros dro

    ID: 644, revised 01/02/2023