Hwlffordd

Dref:
Nifer y lleoedd:
Mannau parcio i'r anabl:
Talu ac Arddangos:
Dulliau Talu:
Talu Dros y Ffôn:
Taliadau:
  • **Mae Castell Hwlffordd ar gau dros dro**

    Mae Castell Hwlffordd ar gau dros dro tra bod gwaith datblygu’n cael ei wneud i warchod muriau’r castell, creu gofod digwyddiadau awyr agored, datblygu adeilad y carchar yn barod i fod yn atyniad newydd cyffrous i ymwelwyr ac adnewyddu Tŷ’r Llywodraethwr. Yn ystod y cyfnod hwn, mae Amgueddfa Tref Hwlffordd yn cael ei hailgartrefu yng nghanol y dref yng Nglan-yr-afon. Mae maes parcio'r castell ar gau yn ystod y cyfnod datblygu. Bydd y gwaith yn parhau hyd nes yr agorir Castell Hwlffordd o’r newydd yn ystod gwanwyn 2027.

    ID: 639, revised 03/06/2024