COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Datblygu Priffyrdd

Fel yr Awdurdod Priffyrdd, gall ein Swyddogion arbenigol ddarparu ystod eang o gyngor cyn cyflwyno cais cynllunio er mwyn helpu aelodau'r cyhoedd a datblygwyr sy'n paratoi i gyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir Penfro. 

Rheoli Datblygu Priffyrdd - Canllaw Gwasanaeth Gwneud Cais Cyn Cynllunio

Ffurflen gofyn am gyngor cyn gwneud cais

ID: 5621, adolygwyd 11/10/2019