Parcio, Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Dod o hyd i Parcio

  Gwybodaeth Maes Parcio
   ##ALTURL## Bathodyn Glas (Parcio Anabledd)

   Bathodyn Glas (Parcio Anabledd)

   Mae lleoedd parcio ar gyfer dalwyr bathodyn glas wedi eu darparu mewn mannau yng nghanol y dref ym mhob un o brif drefi'r Sir. Mae cyfyngiadau amser arnynt a dylai modurwyr weld yr arwyddion am gadarnhad.
   ##ALTURL## Cynnal y Ffyrdd

   Cynnal y Ffyrdd

   Ein prif swyddogaeth yw cynnal a chadw a diogelu seilwaith Priffyrdd y Sir er mwyn iddo fod yn gadarn, o ran ei adeiledd, a hefyd er mwyn scirhau mynediad diogel i bawb sy'n ei ddefnyddio.
   ##ALTURL## Parking in Pembrokeshire

   Parking in Pembrokeshire

   Gwybodaeth am barcio ar gyfer Ceir, Faniau Gwersylla, Beiciau Modur, Tacsis a Bysiau. Gwybodaeth hefyd am y gwahanol fathau o Hawlenni Parcio sydd ar gael.

   GWASANAETH GWYBODAETH   ID: 433, revised 26/06/2023